Gå direkt till innehållet
Nyhet - 04.05.2021 09:06

Plantskola testar biokolets inverkan på granens tillväxt

På en plantskola i Heinola växer det i år granar i växttorv blandad med biokol. Skogscentralen, Naturresursinstitutet och Taimi-Tapios plantskola i Vierumäki testar hur biokol påverkar granplantors tillväxt och rotutveckling. Granarnas tillväxt följs nu noggrant och en del av plantorna kan planteras ut i terrängen redan i höst.

I bakgrunden ett växthus med odlingsbrickor på rad. I dem växer granar. I förgrunden syns en skylt där det på finska står biokol 10 procent.

På plantskolan såddes i april nästan 10 000 granar i en blandning av växttorv och biokol. Växttorven har blandats med 10 eller 20 procent biokol. Samtidigt såddes 4 800 granar i enbart växttorv, så man senare kan jämföra resultaten.

Förbättrar marken

Biokol är kolmaterial som tas fram genom pyrolys eller kolning. I det här pilotförsöket är biokolet tillverkat av inhemsk PEFC-certifierad gran. Biokol kan också tillverkas av till exempel vide, som har en kort omloppstid.

- Biokol är ett naturligt markförbättringsämne. Det binder fukt och näring och frigör det sakta till användning för växterna, säger Jari Toivoniemi, expert på bioekonomi vid Skogscentralens HIME-projekt.

På Taimi-Tapios plantskola blandades biokolet in i växttorven för hand. Biokolet som används i pilotförsöket är sållat, och granulaten är cirka 0-5 millimeter stora. En del större bitar finns med och en del av dem krossades ännu för hand i samband med att de blandades in i torven.

- Om man ska utveckla det här till affärsverksamhet så måste biokolet blandas in i växttorven innan den anländer till plantskolan, så att man kommer ifrån handarbetet, säger Jouko Kiviharju, som är chef på plantskolan i Vierumäki. Han ser biokolets potential och följer granarnas tillväxt med förväntan.

Planteras i höst

Granarna växer nu i växthus till juni och får sedan fortsätta växa utomhus på plantskolan till hösten, då de kan planteras ut i terrängen. På plantskolan följer man nu med speciellt intresse med om biokolet sväller i växttorven och om det påverkar plantorna.

Biokolförsöket är en del av Skogscentralens HIME-projekt. Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) -projektet strävar efter mångsidigare landsbygdsnäringar och utvärderar näringsverksamheternas ekologiska och ekonomiska hållbarhet. Projektet försöker kartlägga potentialen för hållbara och globalt använda näringsverksamheter på landsbygden i Tavastland.

Biokolet som används i pilotförsöket har levererats av Carbons Finland i Kouvola.