Skip to main content
Nyheter - 28.04.2021 10:30

Besluten om beskogningsstöd har kommit igång – fördröjningar i behandlingen

Skogscentralen har så här långt fått in ungefär 900 ansökningar om stöd för beskogning. Stödet har kunnat sökas sedan början av mars, och de första stödbesluten fattades förra veckan.

Trädplantor i en låda, fotograferade uppfirån.

Bildtext: Markägarna har ansökt flitigt om beskogningsstöd hos Skogscentralen. Foto: Eva Ekholm

Det har förekommit tekniska problem i behandlingen av ansökningarna och beredningen av besluten i Skogscentralens förnyade datasystem. Därför kan Skogscentralen fatta bara en del av besluten så snabbt att stödmottagarna kan börja beskoga områden i vår.

De som sökt beskogningsstöd bör vara beredda på att de kan inleda de förberedande arbetena för beskogningen först senare i år, och själva odlingen fördröjs sannolikt till våren 2022. Arbetet får inte påbörjas förrän stödansökan är godkänd.

Hittills har det redan sökts beskogningsstöd för mer än dubbelt så mycket som de 5,4 miljoner euro som Skogscentralen fått fullmakt att bevilja. Skogscentralen tar ansökningar till behandling på normalt sätt i den ordning de kommer in.

– När bevillningsfullmakten tar slut får ansökningarna vänta på eventuell tilläggsfinansiering. De kan sedan godkännas snabbt när det blir möjligt, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Stödet för beskogning av områden som inte är till exempel jord- och skogsbruksmark är en del av regeringens klimatpolitik. Målet är att öka skogsarealen och på så sätt stärka kolsänkorna. Mer information om beskogningsstödet finns på Skogscentralens webbplats