Skip to main content
Nyhet - 13.10.2021 13:05

Nu söker vi igen verkställare av vatten- och naturvårdsarbeten

Finlands skogscentral öppnar årets tredje ansökning för naturvårdsprojekt 13.10.2021. Vi söker aktörer till 28 olika projekt som går ut på att stöda skogsnaturens mångfald.

En grävmaskin och en man arbetar med att gräva rördammar.

Vattenvårdsprojekt handlar bland annat om att bygga rördammar. Rördammar bidrar till att minska den belastning av sediment som skogsdikning orsakar vattendragen.  Bild: Riikka Salomaa

I ansökningsomgången som startar nu ingår ett flertal naturvårdsprojekt. Därtill söker vi aktörer som kan verkställa vård av lundar, restaurering av myrlivsmiljöer samt naturvårdande hyggesbränningar.   

I vattenvårdsprojekten anläggs olika skyddskonstruktioner, som våtmarker och dammar. De syftar till att minska och förhindra belastningen av skogsbruket, dvs. att sediment och näringsämnen rinner ut i vattendragen. Vid hyggesbränningsprojekten bränner man en slutavverkad stämplingspost, inbegripet grupper av naturvårdsträd. Hyggesbränning behövs eftersom brunnet och förkolnat trä är viktiga livsmiljöer för många utrotningshotade arter. Projekten för att vårda och återställa livsmiljöer handlar återigen om att upprätthålla särdrag som är värdefulla för mångfalden eller att återställa sådana. 

Ansökningen som öppnas nu omfattar ett rekordartat antal olika slags naturvårdsprojekt. Det råder brist på verkställare och därför hoppas vi även se nya aktörer bland de sökande. Under de kommande åren kommer utöver Kemera-projekten allt fler arbetsprojekt att stå till buds, bland annat för naturvård inom ramen för Helmi-programmet. Vi uppmanar därför alla som är intresserade att ta kontakt, säger ledande expert på naturvård Riitta Raatikainen vid Finlands skogscentral. 

Objekt i olika delar av landet, som är av största vikt för skogsnaturens mångfald och naturvården i skogarna, har utsetts till projektansökningen. Projektansökningen ordnas tre gånger om året. 

Statlig Kemera-finansiering för naturvårdsarbeten 

Aktörer som kan ta det övergripande ansvaret för verkställandet av arbetena kan ansöka om Skogscentralens naturvårdsprojekt.   

För naturvårdsprojekt beviljas statligt Kemera-stöd som täcker kostnaderna för planeringen och genomförandet. De aktörer som utsetts för projekten ansöker själva om Kemera-finansiering.   

Närmare uppgifter om naturvårdsprojekt som kan sökas i den här omgången finns på sidan Naturvårdsprojekt på Skogscentralens webbplats. Ansökningstiden för varje projekt är cirka 3–4 veckor.