Skip to main content
News - 13.10.2021 13:00

Vesiensuojelu- ja luonnonhoitotöihin haetaan taas toteuttajia

Suomen metsäkeskus avaa vuoden kolmannen luonnonhoitohankkeiden haun 13.10.2021. Toteuttajia etsitään nyt 28 eri hankkeeseen, joilla tuetaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Kaivinkone ja työmies rakentamassa putkipatoa.

Vesiensuojeluhankkeissa rakennetaan esimerkiksi putkipatoja. Putkipadot auttavat vähentämään metsäojituksen aiheuttamaa kiintoainekuormitusta vesistöihin. Kuva: Riikka Salomaa

Nyt alkavassa luonnonhoidon hankehaussa on mukana useita vesiensuojeluhankkeita. Lisäksi tekijöitä haetaan lehtojen hoitoon ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen sekä luonnonhoidollisiin kulotuksiin.  

Vesiensuojeluhankkeissa tehdään erilaisia vesiensuojelurakenteita, kuten kosteikkoja ja patoja. Näin voidaan vähentää ja estää metsätalouden kuormitusta, eli kiintoaineiden ja ravinteiden valumista vesistöihin. Kulotushankkeissa poltetaan päätehakattu leimikko säästöpuuryhmineen. Kulotuksia tarvitaan, koska palaneet ja hiiltyneet puut ovat tärkeitä elinympäristöjä monille uhanalaisille lajeille. Elinympäristöjen hoito- ja ennallistamishankkeissa puolestaan ylläpidetään elinympäristöjen monimuotoisuudelle arvokkaita ominaispiirteitä tai palautetaan niiden luonnontilaa. 

– Nyt on haussa ennätyksellisen suuri määrä erityyppisiä luonnonhoitohankkeita. Tekijöistä on pulaa, joten toivomme, että hakijoiden joukossa näkyisi myös uusia toimijoita. Työtä on tarjolla tulevinakin vuosina kemera-hankkeiden ohella entistä enemmän muun muassa Helmi-ohjelmaan liittyvissä luonnonhoitotöissä. Kannustamme ottamaan yhteyttä, jos työt kiinnostavat, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija  Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.  

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea. Hankkeita avautuu hakuun kolme kertaa vuodessa. 

Luonnonhoitotöihin rahoitus valtion kemera-varoista 

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun töiden toteutuksesta.   

Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Hankehaussa valitut toimijat hakevat itse kemera-rahoituksen.   

Tarkemmat tiedot haussa olevista luonnonhoitohankkeista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla  kohdassa Toteuttajahaku luonnonhoitohankkeille. Hankekohtainen hakuaika on noin 3-4 viikkoa.