Skip to main content
Nyhet - 29.10.2021 13:09

Naturvårdskortet är ett bevis på kunskap om naturhänsyn i ekonomiskog

Hundratals skogsfackmän avlägger varje år Finlands skogscentrals kunskapsprov i naturvård. I år ordnades 32 prov på 19 olika orter.

Ett klibbalskärr

I kunskapsprovet för naturvårdskortet ska man känna igen vilka naturobjekt som ska sparas i naturen. Foto: Riikka Salomaa

Finlands skogscentrals prov för naturvårdskortet är ett praktiskt inriktat prov där man kan påvisa sina kunskaper om naturhänsyn i ekonomiskog. Särskilt skogsmaskinförare, skogsarbetare och personer som planerar stämplingsposter och skogsvårdsarbeten borde ha den grundläggande kunskap som behövs för att avlägga naturvårdskortet.

Årets prov för naturvårdskortet samlade sammanlagt cirka 800 deltagare, av vilka 80 procent fick godkänt på första försöket. En av dem var Laura Linkoneva, som utbildar sig till skogsmaskinförare vid Kurun metsäoppilaitos. 

- Avverkningsmaskinförare måste tänka på naturvården varje arbetsdag. Naturvårdskortet är ett sätt att visa arbetsgivare och entreprenadbeställare att jag har tillräckliga kunskaper om naturhänsyn och särskilt viktiga livsmiljöer, säger hon. 

Utöver teorin testas de praktiska färdigheterna i terrängen

Den som deltar i provet för naturvårdskortet ska känna igen de vanligaste växterna med örtstam, träden och buskarna som hör till skogsarterna samt de viktiga strukturdragen för mångfalden. I provet testas också kunskaperna om grunderna i naturhänsyn och behandling av skogar, vattenvård, landskapsvård, viltvård och till exempel fornminnen och hur de ska tas i beaktande.
Kunskapsprovet består av två delar. Först ska man klara av ett teoriprov och därefter testas kunskaperna i ett fältprov.
-    De särskilt viktiga livsmiljöerna som en helhet var nytt för mig i det här studiepaketet. Före utbildningen kände jag inte till att objekt av det här slaget är skyddade i lag. Nu värdesätter jag dessa miljöer och ser på dem med nya ögon, både i arbetet och på fritiden, berättar Linkoneva. 

Laura Linkoneva metsässä männyn vieressä.

Laura Linkoneva avlade provet för naturvårdskortet i våras.

Hundratals fackmän och studerande gör provet varje år

Prov för naturvårdskortet har ordnats sedan år 1997 och cirka 18 500 personer har redan deltagit. Kunskapsprovet har ordnats i sin nuvarande form de tre senaste åren. Provet har förnyats under åren så att det ständigt ska motsvara rekommendationerna och föreskrifterna om naturhänsyn.

- På senare år har cirka 600–800 skogsfackmän och studerande i branschen per år avlagt provet för naturvårdskortet. Naturvårdskortet är personligt och i kraft tills vidare, berättar Riikka Salomaa, expert på naturvård vid Skogscentralen.

Blivande skogsmaskinföraren Laura Linkoneva är nöjd med provet för naturvårdskortet och det nya hon fått lära sig.

- Då jag inför provet lärde mig känna igen till exempel växter på bördiga platser, hjälper det mig att även i arbetet identifiera vilka platser där förhållandena inte får förändras genom skogsbruksåtgärder.

Nästa prov för naturvårdskortet ordnas under terrängsäsongen år 2022. Läs mer om naturvårdskortet på Skogscentralens webbplats