Skip to main content
Uutinen - 29.10.2021 12:50

Luonnonhoitokortti on merkki talousmetsien luonnonhoidon osaamisesta

Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitokortin suorittavat vuosittain sadat metsäammattilaiset ja alan opiskelijat. Tänä vuonna luonnonhoidon osaamiskokeita järjestettiin 32 kaikkiaan 19 eri paikkakunnalla. 

tervaleppäkorpea

Luonnonhoitokortin osaamiskokeessa pitää osata tunnistaa säästettävät luontokohteet maastossa. 

Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitokortin osaamiskoe on käytännönläheinen koe, jonka avulla voi osoittaa oman osaamisensa talousmetsien luonnonhoidossa. Luonnonhoitokortin suorittamiseen tarvittava perusosaaminen tulisi olla etenkin metsäkoneenkuljettajilla, metsureilla sekä leimikon ja metsänhoitotöiden suunnittelijoilla.

Tämän vuoden luonnonhoitokorttikokeissa oli noin 800 osallistujaa, joista 80 prosenttia suoritti kokeen hyväksytysti ensimmäisellä yrittämällä. Yksi heistä oli metsäkoneenkuljettajaopiskelija Laura Linkoneva Kurun metsäoppilaitoksesta. 

- Hakkuukoneenkuljettajan täytyy joka ikinen päivä omassa työssään ottaa luonnonhoito huomioon. Luonnonhoitokortti on yksi tapa osoittaa työnantajalle ja urakan antajalle, että minulla on tarvittavat tiedot luonnonhoidosta ja erityisen tärkeistä elinympäristöistä, hän sanoo. 

Osaamista testataan teorian lisäksi käytännön maastokohteilla

Luonnonhoitokorttikokeessa tulee tunnistaa yleisimpiä metsälajistoon kuuluvia ruohovartisia kasveja, puita, pensaita sekä monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä. Lisäksi kokeessa testataan tietämystä luonnonhoidon perusteista ja metsien käsittelystä, vesiensuojelusta, maisemanhoidosta, riistanhoidosta ja esimerkiksi muinaismuistoista ja niiden huomioimisesta. 

Osaamiskoe on kaksiosainen. Ensimmäisenä tulee läpäistä teoriakoe, jonka jälkeen pääsee testaamaan osaamista maastoon.

- Uutta minulle tässä oppikokonaisuudessa olivat erityisen tärkeät elinympäristöt kokonaisuutena. Ennen koulutusta en tiennyt tällaisia lailla suojattuja kohteita olevankaan. Nyt niitä arvostaa ja katsoo työssä ja vapaa-ajalla ihan eri tavalla, Linkoneva kertoo. 

Laura Linkoneva metsässä männyn vieressä.

Laura Linkoneva suoritti luonnonhoitokorttikokeen tämän vuoden keväällä.

Sadat metsäammattilaiset ja alan opiskelijat suorittavat vuosittain kokeen

Luonnonhoitokorttikokeita on järjestetty vuodesta 1997 alkaen ja kortin on suorittanut jo noin 18 500 kokelasta. Nykymuotoisena osaamiskoe on ollut käytössä kolme vuotta. Koetta on uudistettu vuosien saatossa niin, että se vastaa aina ajankohtansa luonnonhoidon suosituksia ja määräyksiä. Aiemmin Luonnonhoitokortin osaamiskoe tunnettiin ”Tikkatutkinnon” nimellä. 

- Viime vuosina luonnonhoitokorttikokeen on suorittanut on noin 600-800 metsäammattilaista ja alan opiskelijaa vuosittain. Luonnonhoitokortti on henkilökohtainen ja se on voimassa toistaiseksi, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Metsäkeskuksesta. 

Metsäkoneenkuljettajaopiskelija Laura Linkoneva on tyytyväinen luonnonhoitokorttikokeeseen ja saamaansa oppiin. 

- Kun luonnonhoitokorttia varten opetteli tunnistamaan muun muassa rehevien paikkojen kasveja, auttaa se myös työssä tunnistamaan ne kohteet, joiden olosuhteita ei saa metsätalouden toimenpiteillä muuttaa.

Seuraavat luonnonhoitokorttikokeet järjestetään maastokaudella vuonna 2022. Lue lisää luonnonhoitokortista Metsäkeskuksen verkkosivuilta