Skip to main content
Nyhet - 25.08.2021 10:06

Många möjligheter att förbättra mångfalden i ekonomiskog – delta i Monimetsä-projektets evenemang och utbildning

Det händer mycket inom Monimetsä-projektet i höst. De populära naturhänsynsvandringarna fortsätter, och projektet erbjuder också andra former av utbildning om naturhänsyn i ekonomiskog.

Jouni Aila talar inför en publik av skogsägare på en Bättre naturhänsyn-vandring i skogen.

Kundchefen Jouni Aila från Skogscentralen berättade om naturhönsyn på en Bättre naturhänsyn-vandring i Seinäjoki i fjol. Foto: Johanna Kleemola

Monimetsä-fortsättningsprojektet ordnar nu för tredje året i rad ett par timmar långa Bättre naturhänsyn-vandringar för skogsägare i olika delar av landet. På vandringarna får skogsägarna en översikt och information om de viktigaste naturhänsynsåtgärderna och vilka möjligheter de ger.

- På vandringarna får deltagarna en inblick i till exempel valet av naturvårdsträd, betydelsen av död ved och av att upprätthålla en trädslagsblandning. Vår erfarenhet är att skogsägarna är speciellt intresserade av tips och information om hur man känner igen och tar hänsyn till strukturdrag i den egna skogen som är viktiga för mångfalden, säger Monimetsäs projektchef Sanna Kotiharju vid Finlands skogscentral.

Monimetsä-projektet har ordnat flera naturhänsynswebbinarier för skogsägare senast i våras. Inbandningarna av webbinarierna från 2019-2020 finns fritt tillgängliga på projektets webbsida. I dem finns gott om nyttig information om naturhänsyn i ekonomiskog.

Information om höstens evenemang finns i Skogscentralens evenemangskalender.

Geodata som hjälp i planeringen av stämplingsposter

För yrkesfolk i skogsbranschen erbjuder Monimetsä fältutbildning och webbutbildning. I fältundervisningen berättar man hur metoderna i naturhänsyn kan utnyttjas så att det har effekt och följer skogsägarens önskemål. Deltagarna får också lära sig hur de kan utnyttja olika slags geodatamaterial, till exempel fuktighetsindex och Rusle-erosionsmodeller, när de planerar stämplingsposter och naturhänsyn.

- Skogsbranschens aktörer har en central roll i att främja naturhänsyn i ekonomiskog. Det är viktigt att föra saken på tal när man avtalar om skogsvårdsarbete eller avverkning med skogsägaren. På så sätt klargörs skogsägarens mål, och aktören får möjlighet att berätta om olika sätt att trygga mångfalden, säger ledande experten Lauri Saaristo vid Tapio.

Förutom fältundervisning erbjuds också utbildning på webben för aktörer. Man kan anmäla sig via Skogscentralens evenemangskalender

Naturhänsyn i din skog?

Skogsägare kan också bekanta sig med naturhänsynsmetoderna på egen hand med hjälp av självstudiematerialet Naturhänsyn i min skog. Självstudiematerialet finns på Skogscentralens webbplats.

- I Naturhänsyn i min skog-materialet kan man som skogsägare testa hur väl man känner naturhänsynsmetoderna i ekonomiskog och samtidigt lära sig mer om dem. På det här sättet kan man studera enkelt, oberoende av tid och plats, säger Kotiharju.

Självstudiematerialet producerades på finska 2019 och har nu publicerats även på svenska.

Mångfald i unga skogar

Ett av årets specialteman i Monimetsä-projektet är unga skogar och mångfald. Man kan beakta den biologiska mångfalden redan i ett tidigt skede i skogsvården.

- Vad som görs i unga skogar är viktigt eftersom det inverkar på hur beståndsstrukturen och den biologiska mångfalden utvecklas i framtiden. Genom att spara ett lövträdsinslag, underväxt, buskar och snår kan man främja viltets och andra skogsarters tillgång till föda och skydd. Samma objekt kan sparas som grupper av naturvårdsträd i kommande avverkningar. Man kan gärna undvika att röja för mycket. En viss kontrollerad brist på skötsel främjar uppkomsten av mångsidigare skogar, säger Finlands skogscentrals ledande expert på naturvård Riitta Raatikainen.

Mer information om naturhänsynsåtgärder finns på sidan för rådgivningsstödet och checklistan för naturhänsyn.

Monimetsä-projektet utvecklar kompetensen och ökar medvetenheten om naturhänsyn i ekonomiskog. Projektet ordnar evenemang och föreläsningar för olika målgrupper, producerar material och videor om naturhänsyn och för fram vilka möjligheter naturhänsynen ger att upprätthålla den biologiska mångfalden och vattenvården sida vid sida med skogsbruket. Projektet genomförs av Finlands skogscentral och Tapio Ab i samarbete med Skogsindustrin rf, MTK och Maskinföretagarna rf. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projektet.

 

Läs också: Sanna Kotiharju: Lehtipuulajimme ovat osa metsien monimuotoisuutta   

Monimetsän koulutuksessa tutustuttiin luonnonhoitoon Paltamossa 

Vierasblogi: Vaihtelu virkistää – myös suojakaistarajauksissa

Vierasblogi: Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkin kuulumiset Pohjois-Karjalasta