Skip to main content
Uutinen - 25.08.2021 09:22

Talousmetsissä on paljon mahdollisuuksia monimuotoisuuden lisäämiseen - osallistu Monimetsä-hankkeen tapahtumiin ja koulutuksiin

Monimetsä-hankkeessa tapahtuu paljon syksyllä 2021. Suositut Laatuloikka luonnonhoitoon -kävelylenkit jatkuvat. Tietoa talousmetsien luonnonhoidosta on tarjolla myös erilaisissa koulutuksissa. 

Jouni Aila kertoo metsänomistajille luonnonhoidon eri keinoista.

Asiakkuuspäällikkö Jouni Aila Metsäkeskuksesta kertoi talousmetsien luonnonhoidon keinoista Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkillä Seinäjoella viime vuonna. Kuva: Johanna Kleemola

Monimetsä-jatkohankkeessa järjestetään nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin parin tunnin pituisia Laatuloikka luonnonhoitoon -kävelylenkkejä metsänomistajille eri puolilla Suomea. Lenkeillä metsänomistajat saavat katsauksen ja tietoa keskeisimmistä talousmetsien luonnonhoidon keinoista ja mitä mahdollisuuksia ne pitävät sisällään.  

-Lenkeillä pääsee tutustumaan esimerkiksi säästöpuiden valintaan, lahopuun merkitykseen ja sekapuustoisuuden ylläpitämiseen. Kokemuksemme mukaan metsänomistajia kiinnostaa erityisesti vinkit ja tieto siitä, miten monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä voi tunnistaa ja huomioida omassa metsässä, kertoo Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö Sanna Kotiharju Suomen metsäkeskuksesta. 

Monimetsä-hanke on järjestänyt useita metsänomistajille suunnattuja luonnonhoidon webinaareja viimeksi keväällä. Vuosien 2019-2020 webinaaritallenteet ovat vapaasti katsottavissa hankkeen verkkosivuilla. Tallenteissa on paljon hyödyllistä tietoa talousmetsien luonnonhoidosta. 

Tietoa syksyn tapahtumista on Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa.

Paikkatieto avuksi leimikon suunnitteluun

Metsäalan ammattilaisille Monimetsä tarjoaa maastokoulutuksia ja verkkokoulutusta. Maastokoulutuksissa opastetaan, kuinka luonnonhoidon keinovalikoimaa voi hyödyntää vaikuttavasti ja metsänomistajan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksissa kerrotaan myös, kuinka leimikon suunnittelussa ja luonnonhoidon keinojen kohdentamisessa voi hyödyntää erilaisia paikkatietoaineistoja, kuten kosteusindeksiä ja RUSLE-eroosiomallia. 

- Metsäalan toimijoiden rooli on keskeinen talousmetsien luonnonhoidon edistämisessä. On tärkeää nostaa asia keskusteluun metsänomistajan kanssa metsänhoitotöistä tai hakkuista sovittaessa. Näin tieto metsänomistajan tavoitteista saadaan selville ja toimijalla on mahdollisuus jakaa tietoa monimuotoisuuden turvaamisen vaihtoehdoista, sanoo johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapiosta. 

Maastokoulutusten lisäksi toimijoille on tarjolla myös verkkokoulutusta. Tapahtumiin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen tapahtumakalenterin kautta

Millainen luonnonhoitaja olet?   

Luonnonhoidon keinoihin voi tutustua myös itsenäisesti Millainen luonnonhoitaja olen -verkkoaineiston avulla. Verkkokoulutusaineisto on Metsäkeskuksen sivuilla.    

-Millainen luonnonhoitaja olen -aineiston avulla metsänomistaja pääsee kokeilemaan, kuinka hyvin tuntee talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja saa samalla lisää tietoa niistä. Näin voi opiskella helposti ajasta tai paikasta riippumatta, Kotiharju kertoo.  

Tämä vuonna 2019 tuotettu, metsänomistajille suunnattu verkkokoulutus on julkaistu nyt myös ruotsinkielisenä.  

Monimuotoisuutta nuoriin metsiin 

Nuoret metsät ja monimuotoisuus on tämän vuoden yhtenä erityisteemana Monimetsä-hankkeessa. Monimuotoisuutta voi ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa metsänkäsittelyssä.

- Nuorissa metsissä tehdyt ratkaisut ovat tärkeitä, koska ne vaikuttavat siihen millaiseksi metsän puustorakenne ja monimuotoisuus tulevaisuudessa muodostuvat. Säästämällä lehtipuusekoitusta, alikasvosta, pensaita ja puustotiheikköjä voi edistää niin riistan kuin muiden metsälajien ravinnonsaantia ja suojapaikkojen syntymistä. Samat kohteet voivat tulevissa hakkuissa jäädä säästöpuuryhmiksi. Turhaa raivausta olisi hyvä pyrkiä välttämään. Hallittu hoitamattomuus edistää monimuotoisempien metsien syntyä, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. 

Lisää tietoa luonnonhoidon keinoista on  Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu -sivuilla

Monimetsä-hanke kehittää osaamista ja lisää tietoisuutta talousmetsien luonnonhoidosta. Hanke järjestää teemaan liittyviä tapahtumia ja koulutuksia eri kohderyhmille, tuottaa materiaalia ja videoita luonnonhoidon keinoista sekä nostaa esiin mitä kaikkia mahdollisuuksia talousmetsien luonnonhoito tarjoaa metsäluonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun ylläpitämiseen metsien talouskäytön rinnalla. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lue myös: Sanna Kotiharju: Lehtipuulajimme ovat osa metsien monimuotoisuutta   

Monimetsän koulutuksessa tutustuttiin luonnonhoitoon Paltamossa 

Vierasblogi: Vaihtelu virkistää – myös suojakaistarajauksissa

Vierasblogi: Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkin kuulumiset Pohjois-Karjalasta