Gå direkt till innehållet

Kan man rena vatten med träknippen? – försök ska ge svar

Nyhet - 10.03.2023 08:29

Näringsämnen sköljs ofta ut i vattendrag i jord- och skogsbruksområden när marken bearbetas. Speciellt näringsämnena kväve och fosfor övergöder vattendrag. Under de senaste åren har olika projekt undersökt om trädrankor kan användas för att rena vatten och minska näringsbelastningen på vattendragen.

Trädknippena lyftes ner i vattnet med grävmaskin i Tavastehus. Där binder de orenheter från vattnet. Foto: Olli Lukanniemi

Kundrådgivaren i skogs- och naturvård Olli Lukanniemi vid Finlands skogscentral gav i februari råd till ett företag i Tavastehus som ville prova att rena vatten med trä. Företaget använde en grävmaskin när de sänkte ner 18 knippen med klena träd i ett utfallsdike. Man visste på förhand att mycket näringsämnen läcker ut i sjön Katumajärvi längs diket.

– Trädknippena bildar ett slags biologiskt reningsverk. På trädets yta börjar det växa bakterier, alger och mycel som binder upp orenheter och minskar näringsbelastningen på vattendraget, säger Lukanniemi.

Trädknippen lades i utfallsdiket på en ungefär åttio meter lång sträcka med vägtrummor av betong som vikt. Knippena är ordentligt nertryckta under vattnet för att de inte ska kunna torka. Medlemmar i en sjöskyddsförening följer upp trä-reningsverkets effekter och tar regelbundet vattenprover från diket. Om några år ser man hur vattenkvalitén har påverkats.

– Avsikten är att efter det här experimentet utöka användningen av metoden och dela med oss av våra erfarenheter till andra som är intresserade av sådana här projekt. 

Flera experiment har gjorts

Att rena vatten med trädknippen är inte en helt ny idé. För några år sedan deltog Finlands skogscentral i ett projekt där man provade om det gick att rena vatten med hyggesrester och klenvirke. Klena slanor lades i skogsdiken, sedimenteringsdammar och bäckar. 

– I fältexperimentet upptäckte vi att trädknippena filtrerade bort till och med 50 procent av kvävet och 30 procent av fosforn från vattnet, säger Lukanniemi.

I ett annat projekt byggdes reningsverk av nedsänkt trä i jord- och skogsbruksdiken, bäckar och strandzoner för att utreda om sådana skulle kunna användas för att minska belastningen på vattendrag och annan natur i hela nätverket av fåror på tillrinningsområdet.

Trä har tidigare även använts till exempel för att återställa öringsbäckar. Lukanniemi ser flera möjligheter i metoden.

– Det här är en relativt billig metod och det kan göras på talko utan maskiner. Maskiner försnabbar så klart arbetet, säger han.

Betongtrummorna fungerar som tyngder runt trädknippena, som måste hållas under ytan för att inte torka. Foto: Markku Pohjola

 

 

Dags att belöna en förespråkare för skogsbranschen – föreslå en Pro skog-pristagare i ditt landskap Nyhet - 28.02.2023 08:41
Älgskadeersättningarna ökade en aning – många skador förblir oanmälda Nyhet - 21.03.2023 09:10