Gå direkt till innehållet

Älgskadeersättningarna ökade en aning – många skador förblir oanmälda

Nyhet - 21.03.2023 09:10

I år betalar Skogscentralen 0,74 miljoner euro som ersättning till skogsägare för skador som älgar och andra hjortdjur orsakat i skogen. Ersättning betalas för skador på sammanlagt 1 460 hektar. Mängden anmälda skador och ersättningar ökade en aning jämfört med i fjol. Ersättningarna betalas till skogsägarna i mars.

En älg på vintern. Foto: Vesa Tolonen

Under 2022 sökte skogsägare ersättning för hjortdjursskador något mer än året innan. I år betalas 0,74 miljoner euro i ersättning för hjortdjursskador, jämfört med 0,70 miljoner i fjol.
Mest ersättningar betalas i Norra Österbotten, Norra Karelen och Mellersta Finland. I Mellersta Österbotten betalas inga hjortdjursskadeersättningar alls i år.

– I verkligheten är hjortdjursskadorna betydligt fler än vad skogsägarna söker ersättning för. Också många omfattande skador förblir oanmälda och ingen ersättning söks, säger utvecklingsexperten Heikki Kuoppala vid Finlands skogscentral.

I riksskogstaxeringen har man bedömt omfattningen av hjortdjursskadorna i hela landet. Jämfört med dessa uppgifter betalas ersättning för cirka 19 procent av de allvarliga och totala hjortdjursskadorna och bara 2 procent av skadorna som orsakat tillväxt- och kvalitetsförlust. Skogsägare kan låta bli att anmäla skador om de misstänker att gränsen för att få ersättning inte uppnås.

– Om du är osäker på det här kan du innan du begär en älgskadevärdering be ett lokalt skogsproffs eller Skogscentralens rådgivare om råd, säger Kuoppala.

Finlands skogscentral betalar ersättningarna till skogsägarna under mars-april. Handläggningen av ansökningarna inleddes genast efter årsskiftet.  

Kontrollera plantskogen på våren

Älgskador förekommer typiskt i ungefär tre meter höga tallplantskogar. Älgarna äter av tallarnas kvistar, toppar och bark, och bryter också av stammar, vilket minskar plantskogens tillväxt.
Skogsägare gör klokt i att syna sina plantskogar minst en gång om året. Bäst går det att göra det på våren när snön har smultit och lövträden ännu inte fått löv.
Skogsägare kan ansöka om ersättning för hjortdjursskador av Skogscentralen. Förutom för älgen betalas ersättning för skador som orsakats av dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort och skogsvildren.
Lättast är det att anmäla hjortdjursskador i tjänsten MinSkog.fi. Anmälan kan också skickas på en blankett.
Information om älgskadevärderingar och ersättningspraxis finns på Skogscentralens webbplats.
Skogscentralen har producerat en ny rapport (på finska) om värderade hjortdjursskador. I rapporten kan man se på ersättningssummorna landskapsvis, kommunvis eller hela landet under olika år. Rapporten finns på Skogscentralens webbplats.

Kan man rena vatten med träknippen? – försök ska ge svar Nyhet - 10.03.2023 08:29
Många skogar gallras för kraftigt första gången – men en viss förbättring har skett Nyhet - 30.03.2023 09:00