Gå direkt till innehållet

Hur ska energiförsörjningen tryggas? – Skogscentralens första framtidsrapport belyser skogsenergibranschens utsikter

Pressmeddelande - 27.04.2022 10:35

Finlands skogscentral börjar producera en ny service, nämligen framtidsrapporter. Den första av dem fokuserar på skogsenergi. Virkesströmmen från Ryssland har sinat på grund av kriget i Ukraina och sanktionerna. Företagare som arbetar med energived vill ha information om hur de bör agera i en snabbt förändrad omvärld. Framtidsrapporten ger svar på det. Skogscentralen planerar att publicera fem framtidsrapporter för företagare i olika branscher i år.

Framtidsrapporten ger företagarna information om tillgång och efterfrågan på energived och om branschens framtidsutsikter. Den ger också praktiska tips om hur företagarna kan utnyttja Skogscentralens information i sitt arbete.
Den inhemska skogsenergin borde ersätta åtminstone användningen av importerad rysk flis. I rapporten spår man att efterfrågan och värdet på inhemsk virkesråvara snart kommer att stiga.

- Företagarna i skogsbranschen får ännu mer jobb. Det behövs virkesköpare, planerare av stämplingsposter, flisentreprenörer, virkestransportföretagare och värmeföretagare. Utan företagare får man inget virke för att producera skogsenergi, säger Risto Mulari, expert på företagstjänster vid Finlands skogscentral.

Tillväxtutsikterna för bioekonomi är goda i och med att användningen av fossila bränslen ska minska i energiproduktionen och tillverkningsindustrin. Tillfälligt kan avverkningarna i Finland gå över hållbarhetsgränsen. Utmaningar är skogsägarnas och köparnas intresse för vård av ungskog, stigande bränslekostnader och hur arbetskraften, avverkningsmaskinerna och transportfordonen ska räcka till.

Skogscentralen kan hjälpa företagare att hitta energived

För en effektiv virkesanskaffning behövs koncentrationer av drivningsobjekt, och sådana kan man lokalisera med hjälp av Skogscentralens information. Framtidsrapporten tipsar om hur företagarna effektivt kan dra nytta av informationen och tjänsterna som Skogscentralen producerar som en offentlig näringstjänst. Rapporten berättar också om företagarnas erfarenheter, till exempel hur kontaktuppgifter till skogsägare har beställts och använts aktivt för marknadsföring.

Skogscentralens företagsrådgivare kan ge företagare mer information om koncentrationer av energivedsobjekt eller om hur kontaktuppgifter till skogsägare lämnas ut.

Fler framtidsrapporter på väg

Skogscentralen publicerar fem framtidsrapporter för företagare i år. I juni kommer en om skogs- och naturproduktsbranschen, och sedan väntas fler i höst.
Det är Skogscentralens företagstjänster som producerar framtidsrapporterna. Vid företagstjänsterna arbetar förutom företagsrådgivarna också experter på skogsvård, bioenergi, skogsvägar och logistik, träbyggande och skogs- och naturdata.

Framtidsrapporten om skogsenergi (på finska) finns på Skogscentralens webbplats. Rapporten kommer på svenska under maj månad.

Läs mer om företagstjänsterna på Skogscentralens webbplats.

Mer information ger:
Risto Mulari
expert på företagstjänster
Finlands skogscentral
040 848 3456
risto.mulariatmetsakeskus.fi

Marko Ämmälä
chef för företagstjänster
Finlands skogscentral
050 314 0521
marko.ammalaatmetsakeskus.fi

Eld i skogen-ordlistan klar att kommenteras Pressmeddelande - 12.04.2022 15:29
Skogsodlingen blir småningom mångsidigare Pressmeddelande - 03.05.2022 09:04