Siirry pääsisältöön

Kuinka energian huoltovarmuus turvataan? - Metsäkeskuksen ensimmäinen tulevaisuuskatsaus avaa metsäenergiatoimialan näkymiä

Mediatiedote - 27.04.2022 09:00

Suomen metsäkeskus alkaa julkaista uudenlaista palvelua, tulevaisuuskatsauksia. Ensimmäisen tulevaisuuskatsauksen painopiste on metsäenergiassa. Venäjältä tuotava puuvirta on ehtynyt Ukrainan sodan ja pakotteiden vuoksi. Energiapuun parissa työskentelevät yrittäjät kaipaavat tietoa, kuinka toimia nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tulevaisuuskatsaus antaa siihen vastauksia. Metsäkeskus julkaisee tämän vuoden aikana viisi tulevaisuuskatsausta yrittäjille eri liiketoiminta-aloilta. 

Metsäalan yrittäjät saavat metsäenergia-alan tulevaisuuskatsauksesta tietoa energiapuun kysynnästä ja saatavuudesta sekä toimialan tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi tulevaisuuskatsaus antaa käytännön vinkkejä, miten yrittäjät voivat hyödyntää Metsäkeskuksen tietoja omassa työssään. 

Kotimaisen metsäenergian tulisi korvata vähimmillään Venäjältä tuotavan hakkeen käyttö.  Tulevaisuuskatsauksessa ennakoidaan, että kotimaisen puuraaka-aineen kysyntä ja arvo nousevat lähitulevaisuudessa. 

– Metsäalan yrittäjille on töitä entistäkin enemmän. Tarvitaan puunostajia, leimikonsuunnittelijoita, koneurakoitsijoita, hakeurakoitsijoita, puutavara-autoyrittäjiä ja lämpöyrittäjiä. Ilman yrittäjiä puuta ei saada metsäenergian tuotantoon, sanoo yrityspalvelujen asiantuntija Risto Mulari Suomen metsäkeskuksesta.  

Biotaloudella on hyvät kasvunäkymät, kun fossiilisten raaka-aineiden käyttö vähenee energiantuotannossa ja erilaisten hyödykkeiden valmistuksessa. Tilapäisesti puun korjuu kotimaan metsistä voi kiihtyä yli kestävyysrajan. Haasteina ovat metsänomistajien ja ostajien kiinnostus nuorten metsien hoitoon, kohonneet polttoainekustannukset ja työvoiman sekä korjuu- ja kuljetuskaluston riittävyys. 

Metsäkeskuksesta apua energiapuun hankintaan 

Kustannustehokas puunhankinta edellyttää korjuukeskittymiä, jotka pystytään paikallistamaan Metsäkeskuksen tuottaman tiedon avulla. Tulevaisuuskatsaus antaa vinkkejä, kuinka yrittäjät voivat hyödyntää tehokkaasti Metsäkeskuksen julkisena elinkeinopalveluna tuottamaa tietoa ja palveluja. Katsaus avaa myös yrittäjien kokemuksia, esimerkiksi kuinka metsänomistajien yhteystietoja on tilattu ja hyödynnetty aktiivisesti markkinoinnissa.  

Metsäkeskuksen yritysneuvojat antavat tarvittaessa yrittäjille lisätietoa energiapuukohteiden korjuukeskittymistä tai metsänomistajien yhteystietojen luovutuksesta.  

Tulevaisuuskatsauksia tulossa lisää tänä vuonna 

Metsäkeskus julkaisee tämän vuoden aikana viisi tulevaisuuskatsausta yrittäjille. Kesäkuussa julkaistaan metsä- ja luonnontuotealan tulevaisuuskatsaus ja sitä seuraavat katsaukset syksyn kuluessa.  

Tulevaisuuskatsauksia tuottaa Metsäkeskuksen yrityspalvelut. Yrityspalveluissa työskentelee yritysneuvojien lisäksi metsänhoidon, bioenergian, metsäteiden ja logistiikan, puurakentamisen sekä metsä- ja luonnontuotealan asiantuntijoita.  

Metsäenergia-tulevaisuuskatsaus on Metsäkeskuksen verkkosivuilla . Ruotsinkielinen tulevaisuuskatsaus julkaistaan toukokuun aikana.  

Lue lisää Metsäkeskuksen yrityspalveluista Metsäkeskuksen sivuilta

Lisätietoja: 
Risto Mulari 
yrityspalvelujen asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 848 3456 
risto.mulariatmetsakeskus.fi 

Marko Ämmälä 
yrityspalvelujen päällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 314 0521 
marko.ammalaatmetsakeskus.fi 

Tuli metsässä -sanasto valmistui kommentoitavaksi Mediatiedote - 12.04.2022 14:54
Metsäalan toimijat odottavat kaavamerkinnöiltä selkeyttä Mediatiedote - 27.04.2022 14:37