Skip to main content
Aktörsmeddelande - 04.10.2021 09:19

Efterfrågan på klenvirke ökar – gallringar av unga skogar behövs

Efterfrågan på klenvirke ökar under de närmaste åren, då energianvändningen av fossila bränslen och torv trappas ner. Vid gallring av unga skogar kan man ta tillvara klenvirke som lämpar sig för energianvändning. Det finns gott om arbetsobjekt runt om i landet, speciellt i mellersta och östra Finland samt Kajanaland. Skogscentralens kampanj Fixa min skog uppmuntrar skogsägare och proffs till vård av ungskog och hopsamling av klenträd.

Vid gallring av unga skogar tar man tillvara klenvirke, som kan ersätta torv och fossila bränslen i energiproduktionen. Många förstagallringar är försenade, och drivningen av klenvirke skulle gå att öka betydligt. Det finns över en miljon hektar oskötta unga skogar i Finland där det skulle gå att ta ut klenvirke. Vid skötselåtgärderna bör man spara död ved, eftersom den är viktig för naturens mångfald.

I oktober skickar Skogscentralen brev till cirka 16 000 skogsägare med information om specifika skiften där det kan finnas klenvirke som lämpar sig för energianvändning. De här objekten har plockats ur Skogscentralens skogsdata.

- Målet är att informationen vi samlat ska vara till hjälp för skogsägarna och skogsproffsen i beslut som rör skogsskötsel och i planeringen av arbeten, säger Juha Tuononen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Med samtycke från skogsägarna kan aktörer i skogsbranschen få närmare uppgifter och mångsidiga kartor över skogsägarnas skogar i MinSkog.fi-aktörstjänsten. Kontrollera kartornas figuruppgifter i terrängen innan du påbörjar några åtgärder.

Skogscentralen beviljar kemera-stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd. Det finns gott om stödmedel att söka eftersom ett tilläggsanslag på 3,75 miljoner euro beviljades för dessa arbeten i årets första tilläggsbudget.

Kampanjen Fixa min skog uppmuntrar till hopsamling av klenträd

Skogscentralen har inlett kampanjen Fixa min skog. Med kampanjen vill man främja skogsvård i unga skogar och trygga tillgången på skogsenergi.

Under höstens lopp ordnar Skogscentralen också Fixa min skog-evenemang på olika håll i Finland.

- Vi hoppas att aktörerna deltar aktivt i evenemangen. De ger ett ypperligt tillfälle att hitta nya kunder, säger Tuononen.

Mer information om kampanjen, skogsbruksstöd och skogsenergi finns på Skogscentralens webbplats

Mer information om Fixa min skog-evenemangen finns i Skogscentralens evenemangskalender.

Tilläggsuppgifter:
Juha Tuononen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 050 348 5599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi