Skip to main content
Toimijatiedote - 04.10.2021 08:29

Pienpuun kysyntä kasvaa – nuorten metsien harvennuksia tarvitaan

Pienpuun kysyntä kasvaa lähivuosina, kun luovutaan fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiankäytöstä. Nuorten metsien harvennusten yhteydessä on mahdollisuus korjata energiakäyttöön sopivaa pienpuuta. Työkohteita on paljon eri puolilla Suomea, erityisesti Keski- ja Itä-Suomessa sekä Kainuussa. Metsäkeskuksen Tule metsään! -kampanja kannustaa metsänomistajia ja metsäammattilaisia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen. 

Nuoren metsän hoidon yhteydessä korjataan pienpuuta, jolla voidaan korvata turvetta ja fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa. Nuorten metsien ensiharvennuksia on myöhässä, ja pienpuuta olisi mahdollista korjata nykyistä enemmän eri puolilla Suomea. Suomessa on yli miljoona hehtaaria hoitamattomia nuoria metsiä, joista olisi mahdollista korjata pienpuuta. Metsänkäsittelyssä tulee muistaa säästää lahopuut, koska ne ovat oleellisen tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. 

Metsäkeskus lähettää valtakunnallisesti noin 16 000 metsänomistajalle tietoa heidän metsissään olevista kohteista, joilla voi olla energiakäyttöön soveltuvaa, pieniläpimittaista puustoa. Näitä mahdollisia pienpuun korjuukohteita on haettu metsävaratiedoista poimien.  

– Toiveena on, että koostamistamme tiedoista on apua metsänomistajille ja metsäammattilaisille metsänhoitoon liittyvissä päätöksissä ja töiden suunnittelussa, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsänomistajien suostumuksella metsäalan toimijat voivat saada tarkemmat tiedot ja monipuoliset kartat metsänomistajien metsistä Metsään.fi-toimijapalvelusta. Karttojen kuviotiedot on hyvä tarkistaa maastossa aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.  

Metsäkeskus myöntää nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen kemera-tukea. Tukea on hyvin saatavilla, sillä vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin näihin töihin tälle vuodelle 3,75 miljoonan euron lisämääräraha.  

Tule metsään! -kampanja kannustaa pienpuun korjuuseen 

Metsäkeskus on aloittanut Tule metsään! -kampanjan, jonka tavoitteena on metsänhoidon edistäminen nuorissa kasvatusmetsissä ja metsäenergian saatavuuden varmistaminen. 

Metsäkeskus järjestää syksyllä kampanjaan liittyviä tapahtumia eri puolella Suomea. 

– Toivomme toimijoiden aktiivista osallistumista tilaisuuksiin. Ne tarjoavat oivan mahdollisuuden uusien asiakkuuksien syntymiselle, Tuononen sanoo.  

Lisätietoa kampanjasta, metsänhoidon tuista ja metsäenergiasta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Lisätietoa Tule metsään! -tapahtumista on Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa

Lisätietoja:  
Juha Tuononen 
metsänhoidon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 348 5599 
juha.tuononenatmetsakeskus.fi