Skip to main content
Aktörsmeddelande - 05.10.2021 08:24

Ändringar i tjänsten MinSkog.fi

Nya XML-filer enligt v. 1.8 och 1.9 kan laddas ned från och med 2.11.2021

I MinSkog.fi kan man ladda ned en skogsfastighets figuruppgifter till en XML-fil som är förenlig med skogsdatastandarden och därefter överföra uppgifterna till ett annat XML-kompatibelt datasystem. För närvarande kan man ladda ned XML-filer som är förenliga med skogsstandardversionerna 1.4–1.7.

Från och med 2.11 kan uppgifterna laddas ned som XML-filer som är förenliga med versionerna 1.8 och 1.9. I det sammanhanget upphör möjligheten att ladda ned äldre versioner.

XML-filer även via Skogscentralens nedladdningstjänst för skogsdata 

Förutom i MinSkog.fi kan fastighetsvisa figuruppgifter som omfattas av skogsägarens samtycke laddas ned även via Skogscentralens nedladdningstjänst för skogsdata. Där är versionerna 1.7 och 1.8 av skogsdatastandarden tillgängliga, och senare i år även 1.9. 

En förutsättning för att man ska kunna använda nedladdningstjänsten är att organisationen har tagit i bruk Suomi.fi-informationsleden. Dessutom ska organisationen ha registrerat sig som användare av Skogscentralens dataöverföringstjänst.

Öppen skogs- och naturinformation

Skogs- och naturinformation som är öppen för alla kan laddas ned till egna system på olika sätt, även som XML-filer. Materialet och de olika möjligheterna till nedladdning behandlas mer ingående på vår webbplats

Anmälan om användning av skog vid förnyelse av ett skadeområde

Felet som fanns i anmälan om användning av skog i tjänsten MinSkog.fi har nu åtgärdats. Nu kan du på normalt vis mata in alla förnyelseuppgifter, också när du anmäler avverkning på ett område med skogsskador. 

Stäng-knapparna på formulären har tagits bort

Stäng-knapparna har tagits bort från alla formulär som kan ifyllas i MinSkog.fi eftersom de inte längre fungerade i moderna webbläsare. Formuläret stängs när du stänger webbläsarfönstret. 

Spara favoritkommuner och dra nytta av Vakttjänsten

I tjänsten MinSkog.fi kan du spara egna favoritkommuner och beställa meddelanden som gäller kommunerna direkt till din e-post. Om du tar i bruk Vakttjänsten får du e-postaviseringar när kunder som äger skog i dina favoritkommuner ger samtycken och annonserar ut skogsvårdsobjekt.

På sidan Vakttjänsten kan du välja närmare vilka slags ärenden du vill få meddelanden om. Kom ihåg att spara dina val till sist för att Vakttjänsten ska träda i kraft.

Pågående kampanjer

Kampanjen Skogsägare, du bestämmer! fortsätter till utgången av oktober. Skogsägare kan svara på en enkät i tjänsten MinSkog.fi: De som svarar på enkäten deltar i en utlottning. Den som vinner kan välja att vinsten ska vara antingen en röjsåg eller en cykel (max. 1 000 euro).

Kampanjen Fixa min skog startade i höst och pågår till årets slut. Alla skogsägare i vars skogar man utför vård av ungskog och hopsamling av klenträd med kemera-stöd deltar i en utlottning. Priset är ett presentkort på 1 000 euro som kan användas för att köpa tjänster av dem som tillhandahåller tjänster i skogsbranschen. 

Kampanjen syftar till att stöda användningen av inhemska klenträd för energiproduktion allteftersom förbränningen av torv minskar.

Skogscentralens kundtjänst ger mer information vid behov: kundtjanst(at)skogscentralen.fi, 029 432 407.

MinSkog.fi-aktörstjänsten, meddelande nr 5/2021 / Meddelanden till aktörer på webbplatsen.