Gå direkt till innehållet

Hur kan samlingen, förädlingen och försäljningen av inhemska naturprodukter öka? – framtidsrapport berättar om möjligheterna

Nyhet - 16.06.2022 09:14

Det finns intresse för rena finländska naturprodukter, och det finns efterfrågan också på den internationella marknaden. Företagen i naturproduktsbranschen har stora möjligheter att växa när vissa svårigheter övervinns. Råvarorna borde effektivare fås från skogen till förädling, ekocertifieringen borde öka och samarbetet mellan skogs- och naturbranscherna intensifieras. Finlands skogscentrals framtidsrapport för naturproduktsbranschen belyser läget i branschen och framtida näringsmöjligheter.

Specialprodukter, till exempel granskott, intresserar vidareförädlarna.

Inhemska naturprodukter är efterfrågade. Förutom bär och svamp är vidareförädlarna också intresserade av specialprodukter som granskott, björklöv, kåda, sprängticka och sav.

Naturproduktsbranschen har vuxit mycket i Finland de senaste åren och uppskattas i dag sysselsätta uppemot 3 000 personer på årsnivå. Hela branschen omsatte nästan 780 miljoner euro år 2020.

Skogscentralens framtidsrapport spår att den finländska naturproduktsbranschen har goda möjligheter att växa. Det finns ett behov av partihandel i råvarukedjan för naturprodukter för att garantera att det finns tillräckligt med råvaror att få året om. Dessutom skulle skogs- och naturproduktsbranscherna ha mycket att vinna på att samarbeta mer med varandra.

– När nya generationer skogsägare tar över ansvaret för skogarna är många intresserade av vad naturproduktsbranschen har att erbjuda. Företagare i skogsbranschen har ofta färdiga kontakter till skogsägarna, och de skulle vara till nytta också för företagare i naturproduktsbranschen. Samarbetet skulle också kunna ge upphov till ny slags näringsverksamhet, som plockning av björklöv och granskott i samband med plantskogsvård eller tillvaratagande av tallbark vid drivning av energived, säger Marko Ämmälä, chef för Skogscentralens företagstjänster.

Ekologiskt är efterfrågat – flera ekouppsamlingsområden behövs

Bland naturprodukterna ökar speciellt exporten av ekologiska produkter väldigt snabbt. Under 2020 exporterades ekologiska naturprodukter för 60 miljoner euro.

Enligt framtidsrapporten kan exporten av ekoprodukter fortsätta växa, men det förutsätter bättre tillgång till ekologiska råvaror och ekocertifiering av skogar.

– Det finns goda möjligheter till ekocertifiering eftersom uppskattningsvis över 90 procent av vår skogsareal skulle duga för ekouppsamling redan nu, säger Anne Annala, chef för projektet Luomua metsäluonnosta vid Finlands skogscentral.

Företagare i naturproduktsbranschen kan också använda de naturprodukts- och skogsdata som Skogscentralen tillhandahåller. Skogscentralen erbjuder information om skogar som lämpar sig för tappning av björksav, plockning av granskott och odling av specialsvamp landskapsvis och kommunvis. 

Fler framtidsrapporter i höst

Skogscentralen publicerar fem framtidsrapporter för företagare inom olika områden i år. Rapporterna belyser förändringar i omvärlden och ger bedömningar om vad dessa förändringar innebär för företagsverksamheten. De ger också praktiska tips för hur företagare kan utöka och utveckla verksamheten.

Det är Skogscentralens företagstjänster som producerar framtidsrapporterna. Vid företagstjänsterna arbetar förutom företagsrådgivarna också experter på skogsvård, bioenergi, skogsvägar och logistik, träbyggande och skogs- och naturdata.

Framtidsrapporten om naturproduktsbranschen finns på Skogscentralens webbplats.

Läs mer om företagstjänsterna på Skogscentralens webbplats.

Brister i artinformationen i tjänsten MinSkog.fi – aktuella uppgifter finns på webbplatsen laji.fi Nyhet - 14.06.2022 11:21
Obarkat barrvirke ska bort från skogen före högsommaren Nyhet - 17.06.2022 09:30