Skip to main content
Service

Dataöverföringstjänsten

Dataöverföringstjänsten är en gränssnitt som ger organisationen i skogsbranschen möjlighet att sköta ärenden elektroniskt med Skogscentralen. Dataöverföringstjänsten fungerar via Suomi.fi-informationsleden. Suomi.fi-informationsleden erbjuder organisationer ett standardiserat sätt att överföra data mellan organisationerna.

När organisationen tar i bruk dataöverföringstjänsten kan man via den

  • lämna in en anmälan om användning av skog
  • söka Kemera-stöd
  • anmäla gjorda arbeten
  • anmäla hjortdjursskada
  • anmäla uppgifter om egenkontroll
  • be om uppdatering av skogsdata
  • ladda ner Kemera-finansieringsbeslut
  • ladda ner data om Kemera-utbetalningar
  • ladda ner granskningsdata.

Dessutom kan organisationen ladda ner skogsdata som kräver samtycke med hjälp av en laddningstjänst för skogsdata.

Dataöverföringstjänsten använder xml-meddelanden som överensstämmer med skogsdatastandarderna.

Dataöverföringstjänsten är avsedd för aktörer som har tillgång till ett skogligt och geografiskt informationssystem. Till exempel anmälan om användning av skog innehåller förutom uppgifter om bestånd och åtgärder även kartuppgifter om beståndens geografiska läge.

För att organisationen ska kunna överföra skogsägarens skogsdata krävs det att skogsägaren har gett fullmakt för organisationen.

Scheman och koder som behövs för att generera överföringsfiler samt tillämpningsanvisningar finns på skogsdatastandardens publikationssida.

När du vill ta i bruk den nya dataöverföringstjänsten för din organisation skriv e-post till adressen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Dataöverföringstjänsten är en gränssnitt som ger organisationen i skogsbranschen möjlighet att sköta ärenden elektroniskt med Skogscentralen. Dataöverföringstjänsten fungerar via Suomi.fi-informationsleden.

När du vill ta i bruk dataöverföringstjänsten, skriv först e-post till adressen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Måndag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00
Uppdaterad