Gå direkt till innehållet

I Power BI -rapporterna visas tidsserier över avverkningar indelat i olika avverkningssätt och mängderna genomförda avverkningar.

Avverkningssätt 

Rapporten har sammanställts utifrån Skogscentralens statistik över planerade avverkningar och den innehåller följande flikar: 

  1. Avverkningar per metod och landskap
  2. Avverkningar per avverkningsmetod
  3. Avverkningsintentioner
  4. Förnyelseavverkningar
  5. Första gallring
  6. Plock- och luckhuggningar

Uttag och avverkning av industrivirke 

Rapporten har sammanställts utifrån Naturresursinstitutets statistik över virkesuttaget och den innehåller följande flikar: 

1. Hakkuukertymän aikasarja (Tidslinje över avverkningarna)   
2. Hakkuukertymä maakunnittain (Avverkningar per landskap) ja 3) puulajeittain (per trädslag) sekä 4) puutavaralajeittain (per virkesslag) 
5. Hakkuukertymän kehitys koko maassa (Avverkningsutvecklingen i hela landet)
6. Teollisuuspuun hakkuut puutavaralajeittain (Avverkning av industrivirke per virkesslag) sekä 7) omistajittain (per ägare)

Hakkuukertymien ja teollisuuspuiden hakkuiden raportti

Närmare information om definitioner och insamling av information finns på sidan för planerade avverkningar.

Mer information om hur avverkningarna definieras och informationen samlas in finns också i kvalitetsbeskrivningen för Naturresursinstitutets statistik över virkesuttag och virkesförrådets avgång.