Siirry pääsisältöön

Power BI -raporteissa esitetään aikasarjoja metsien hakkuista hakkuutavoittain sekä hakkuiden toteutusmääristä.  

Hakkuutavat 

Raportti on koottu Suomen metsäkeskuksen hakkuuaikomustilastoista ja se sisältää välilehdet: 

  1. Hakkuutapojen kehitys
  2. Hakkuutapojen osuus kaikista hakkuista
  3. Hakkuuaikomukset kartalla 
  4. Uudistushakkuiden kehitys 
  5. Ensiharvennushakkuiden kehitys 
  6. Poiminta- ja pienaukkohakkuut 

Hakkuukertymät ja teollisuuspuun hakkuut 

Raportti on koottu Luonnonvarakeskuksen hakkuukertymätilastosta ja teollisuuspuun hakkuutilastoista ja se sisältää välilehdet: 

1. Hakkuukertymän aikasarja    
2. Hakkuukertymä maakunnittain ja 3) puulajeittain sekä 4) puutavaralajeittain 
5. Hakkuukertymän kehitys koko maassa 
6. Teollisuuspuun hakkuut puutavaralajeittain sekä 7) omistajittain 

Tarkempia tietoja määritelmistä ja tiedon keruusta löytyy hakkuuaikomusten sivulta.

Tarkempia tietoja hakkuiden määritelmistä ja tietojen keruusta löytyy Luonnonvarakeskuksen sivuilta hakkuukertymää ja puuston poistumaa koskevan tilaston laatuselosteesta