Siirry pääsisältöön

Yhteismetsään liittyminen

Yhteismetsän osakkaaksi voi tulla eri tavoin. Yleisintä on ostaa tai saada lahjana tai perintönä metsäkiinteistö, johon kuuluu yhteismetsäosuus.  Erillisen yhteismetsäosuuden hankkiminen ilman niin sanottua kantatilaa on myös mahdollista. Irrallisia yhteismetsäosuuksia ei ole kovin usein myytävänä. 

Yhteismetsän osakkaaksi voi tulla myös liittämällä kaikki metsänsä tai osan niistä yhteismetsään osuuksia vastaan. Liitettävä kiinteistö voi olla ennestään omassa omistuksessa tai yhteismetsään haluava voi ostaa kiinteistön, jonka tarjoaa yhteismetsään liitettäväksi.  Liitettävän kiinteistön hankinnasta voi keskustella ennalta yhteismetsän kanssa. 

Huom! Yhteismetsään voidaan liittää kiinteistö tai sen osa. Esimerkiksi talouskeskuksen ja pellot voi jättää pois yhteismetsästä ja liittää yhteismetsään vain metsät tai osan metsistä. 

Liittämisestä yhteismetsän alueeseen yhteismetsäosuuksia vastaan säädetään yhteismetsälain 35 §:ssä ja kiinteistönmuodostamislain 10. luvussa. 

Alueen liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan perustuu liittyvän metsänomistajan ja yhteismetsän keskinäiseen sopimukseen.  Sopimukseen täytyy merkitä sopimusosapuolet, yhteismetsään liitettävät alueet ja yhteismetsä, johon alueet liitetään.  Sopimukseen kirjataan myös muut sopimusehdot, joista tärkein on liitettäviä alueita vastaan luovutettavan yhteismetsäosuuden suuruus tai sen määrittämisperusteet. Luovutettava osuus voidaan jättää myös liittämistoimituksessa määritettäväksi.  Luovutettavien osuuksien täytyy arvoltaan vastata liitettävien alueiden arvoa. 

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen haetaan Maanmittauslaitokselta alueen liittämistä yhteismetsään. Liittämistoimitus on yhteismetsään liittymisen osalta maksuton. 

Liittämisestä ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, eikä siitä aiheudu muitakaan luovutuksen veroseuraamuksia. Käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy liitettävän alueen mukana yhteismetsän osakaskunnalle. 

Lisätietoja