Metsäkeskus | Metsäkeskus

Metsäkeskus

Lisätietoja

Arvomme

  • Edistyksellisyys
  • Yhdessä tekeminen
  • Vastuullisuus
  • Riippumattomuus

Metsäkeskuksen strategia

Metsäkeskuksen tunnusluvut

  • Liki 600 000 metsänomistajaa
  • 590 työntekijää
  • 50 sidosryhmää
  • 5 palvelu-aluetta

Yhteystiedot

Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Tehtävämme on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Metsäalan asiantuntijatalo

Suomen metsäkeskuksella on pitkä historia. Ensimmäinen läänin metsälautakunta perustettiin 1917 ja 2010-luvulle tultaessa siitä on kasvanut Suomen metsäkeskus. Tämän päivän Metsäkeskus on metsäalan asiantuntijatalo, josta löytyy monipuolista metsä- ja luonto-osaamista sekä metsäalan elinkeinojen tuntemusta. Työskentelemme edelleen Suomen metsäalan ja metsänomistajien parhaaksi. Onnistumisemme tae ovat alan parhaat osaajat ja ennakkoluuloton uusien ratkaisujen etsiminen.

Uskomme, että kun henkilöstömme viihtyy työssään, myös asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua. Työssä onnistuminen merkitsee meille ilahtunutta asiakasta ja tekijän iloa aikaansaannoksestaan.

Haluamme uudistaa suomalaista metsäalaa ja tehdä metsän omistamisen, hoitamisen, hyödyntämisen ja suojelun mahdollisimman palkitsevaksi ja helpoksi. Haluamme vaikuttaa tulevaisuuden osaajiin. Metsäkeskus kouluttaa vuosittain tuhansia metsänomistajia, satoja metsäalan ammattilaisia ja tekee pitkäjänteistä työtä oppilaitoksissa lasten ja nuorten parissa. Tehtävämme on varmistaa tuleville sukupolville hyvät metsävarat, monimuotoinen luonto sekä vahva ja hyvinvointia tuottava metsäala.

 

.