Metsäkeskus

Lisätietoja

Arvomme

  • Aloitteellisuus
  • Yhdessä tekeminen
  • Merkityksellisyys
  • Vastuullisuus
  • Kehittyminen

Metsäkeskuksen tunnusluvut

  • 700 000 metsänomistajaa
  • 550 työntekijää
  • 50 sidosryhmää
  • 5 palvelu-aluetta

Metsäalan asiantuntijatalo

Metsäteollisuus ja metsiin perustuvat elinkeinot ovat tärkeä osa Suomen taloutta ja kansantuotetta. Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.

Suomen metsäkeskuksella on pitkä historia. Ensimmäinen läänin metsälautakunta perustettiin 1917 ja 2010-luvulle tultaessa siitä on kasvanut Suomen metsäkeskus. Tämän päivän Metsäkeskus on metsäalan asiantuntijatalo, josta löytyy monipuolista metsä- ja luonto-osaamista sekä metsäalan elinkeinojen tuntemusta. Työskentelemme edelleen Suomen metsäalan ja metsänomistajien parhaaksi. Onnistumisemme tae ovat alan parhaat osaajat ja ennakkoluuloton uusien ratkaisujen etsiminen.

Uskomme, että kun henkilöstömme viihtyy työssään, myös asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua. Työssä onnistuminen merkitsee meille ilahtunutta asiakasta ja tekijän iloa aikaansaannoksestaan.

Haluamme uudistaa suomalaista metsäalaa ja tehdä metsän omistamisen, hoitamisen, hyödyntämisen ja suojelun mahdollisimman palkitsevaksi ja helpoksi. Haluamme vaikuttaa tulevaisuuden osaajiin. Metsäkeskus kouluttaa vuosittain tuhansia metsänomistajia, satoja metsäalan ammattilaisia ja tekee pitkäjänteistä työtä oppilaitoksissa lasten ja nuorten parissa. Tehtävämme on varmistaa tuleville sukupolville hyvät metsävarat, monimuotoinen luonto sekä vahva ja hyvinvointia tuottava metsäala.