Siirry pääsisältöön

Metsien suojelu ja elinympäristöjen hoito

Metsien suojelu

Osa metsän luontokohteista on nähty monimuotoisuuden tai jonkin tietyn eliölajin olemassaolon kannalta niin merkittäviksi, että ne on rauhoitettu lailla. Monimuotoisuuden kannalta kaikkein merkittävimmät luontokohteet on suojeltu metsälailla tai luonnonsuojelulailla. 

Metsäsertifiointikriteerit kannustavat suojelemaan metsää lakirajoja laajemmin. Luontoarvot voi huomioida metsässään parhaiten jättämällä myös muut arvokkaat elinympäristöt metsän käsittelyn ulkopuolelle. Luontoarvojen säilyttäminen on osa kokonaiskestävää metsätaloutta. Metsien suojelun lähtökohtana on vapaaehtoisuus. 

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Lakisääteisten luontokohteiden säilyminen on turvattava metsien käsittelyssä.

Luonnonsuojelulla turvattavat luontotyypit

Suojelun tavoitteena on säilyttää luontotyyppien ominaispiirteet.

Vesilain turvaamat elinympäristöt

Pienvedet vaikuttavat veden kiertokulkuun ja ekosysteemien toimintaan.

Muut arvokkaat elinympäristöt ja luontokohteet

Muut arvokkaat elinympäristöt sopivat usein vapaaehtoiseen suojeluun.

Uhanalaisten lajien elinympäristöjen säilyttäminen

Suomen metsissä elää noin 2 600 uhanalaista lajia.

Elinympäristöjen hoito ja kunnostus

Tutustu elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin.

METSO-ohjelma

METSO on vapaaehtoista metsien suojelua korvausta vastaan.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi vahvistaa monimuotoisuutta ja turvaa luonnon ekosysteemipalveluita.