Siirry pääsisältöön

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan kautta voit kertoa epäillyistä väärinkäytöksistä Metsäkeskuksen toiminnassa. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ja nimettömästi. Metsäkeskus tai käytettävä sovellus ei pysty tunnistamaan ilmoituksen lähdettä, paitsi jos kerrot yhteystietosi.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoituksen tekijää voida jäljittää.

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan. Voit jättää asiakaspalautetta muista asioista palautelomakkeella.

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain ilmoituksen tekemiseen perustellusta väärinkäytösepäilystä. Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Ilmoittajansuojelu perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee väärinkäytöstä, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Näin teet ilmoituksen

Tee väärinkäytösepäilyn ilmoitus sähköisellä ilmoituslomakkeella. Täytä ilmoituksessa vaadittavat kohdat. Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti tapahtumien kulusta ja epäilemästäsi väärinkäytöksestä. Tallenna ilmoitus.

Ilmoituksen tallentamisen jälkeen saat koodin, jonka avulla voit palata palveluun ja näet ilmoituksesi käsittelyn tilan ja ilmoitukseen annetun vastauksen. Saat vastauksen ilmoitukseesi viimeistään kolmen kuukauden kulussa.

Ilmoitusta ei voi täydentää, joten jos lisätietoja tarvitaan, sinua pyydetään tekemään uusi ilmoitus. Halutessasi voit jättää myös yhteystietosi.

Ilmoituksen käsittely Metsäkeskuksessa

Ilmoitukset käsitellään Metsäkeskuksessa luottamuksellisesti. Ilmoitusten käsittelyyn on nimetty henkilöt, joilla on salassapitovelvoite.

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin asian selvitystä varten.  

Ilmoitus voidaan jättää käsittelemättä, jos ilmoitus ei kuulu lain soveltamisalaan, ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa. 

Ilmoittajansuojelu antaa suojan väärinkäytösten ilmoittajille. Vastatoimet ilmoittajaa kohtaan ovat kiellettyjä.

Ilmoittajansuojelun yleiset edellytykset ovat: 

 • Sinulla on perusteltu syy uskoa, että väärinkäytöstä koskeva tieto pitää paikkansa. 
 • Olet havainnut väärinkäytöksen työsi yhteydessä.
 • Seuraavat väärinkäytöksiä koskevat tiedot kuuluvat ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan: 
  • julkiset hankinnat 
  • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat 
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 
  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus 
  • liikenneturvallisuus 
  • ympäristön suojelu 
  • säteily- ja ydinturvallisuus 
  • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi 
  • kansanterveys  
  • kuluttajansuoja 
  • yksityisyyden tai henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus 
  • EU:n varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen taikka varojen keräämistä koskevan lainsäädännön tai määräysten rikkominen 
  • EU:n tai kansallisten avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevan lainsäädännön tai ehtojen rikkominen 
  • EU:n tai kansallisen kilpailusääntöjen rikkominen 
  • EU:n tai kansallisten yritysten ja yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön rikkominen tai lainvastainen järjestely veroedun saamiseksi