Siirry pääsisältöön

Metsitystuki

Tuki joutoalueiden metsitykseen

Metsitystukea voidaan myöntää pääasiassa luonnollisille henkilöille, heidän muodostamilleen yhteisöille ja yhteenliittymille sekä yhteismetsille. Tukea voidaan myöntää alueille, jotka eivät ole maatalouden maata eivätkä metsämaata.  

Metsitystuella tuetaan metsänkasvatukseen sopivien puuttomien ”joutoalueiden”, esimerkiksi entisten turvetuotantoalueiden, metsittämistä. Vähäpuustoisella tai vähäarvoista puustoa kasvavalla kohteella tehtävään metsänuudistamiseen tukea ei voi saada. Myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittäville alueille tukea ei voida myöntää.  

Tukea on haettava kirjallisesti ennen metsitystoimenpiteen aloittamista. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun on saanut tukipäätöksen Metsäkeskukselta.  

Tietoa metsitystuesta

Tutustu metsitystuen ehtoihin ja edellytyksiin

Metsitystuen hakeminen

Tutustu hakuohjeisiin.

Metsitystuen hakupalvelu

Siirry metsitystuen hakupalveluun

Usein kysyttyä metsitystuesta

Kysymyksiä ja vastauksia metsitystuesta.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Hiilestä kiinni- tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hankkeet tuottavat tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja, joilla vähennetään maankäytön hiilipäästöjä ja ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja. Hankkeilla vahvistetaan myös uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kokonaiskestävyyttä.

Tutustu Metsäkeskuksen Hiilestä kiinni -hankkeisiin