Skip to main content

Metsäkeskus - tietoa Suomen metsistä

Suomen metsäkeskus

Metsäkeskus tarjoaa avointa metsä- ja luontotietoa ja riippumatonta palvelua metsänomistajan päätöksenteon tueksi ja koko metsäalan käyttöön. Olemme mukana edistämässä kokonaiskestävää metsien käyttöä, joka huomioi metsän monet arvot. 

Julkisena toimijana Metsäkeskus vastaa metsälainsäädännön valvonnasta sekä myöntää tukea metsien ja luonnon hoitoon. Metsäkeskus haluaa auttaa metsänomistajia saamaan omista metsistään sekä aineellista että aineetonta hyötyä. Kokoamme yhteen eri tahoja rakentamaan hyvää metsän- ja luonnonhoitoa. 

Uusimmat uutiset

Säästöpuiden määrä on kasvanut – vesiensuojelussa yhä parannettavaa

Suomen metsäkeskus arvioi vuosittain, kuinka luontoarvot on huomioitu yksityismetsien hakkuiden...

Metsänomistaja, Sinä päätät! Vai päätätkö sittenkään…

Metsästä löytyi liito-oravan papanoita. Tarkoittaako se, että metsänomistaja ei voi enää...

Joutoalueiden metsitysten aloitus siirtyy pääosin ensi vuoteen

Maanomistajat ovat hakeneet uutta joutoalueiden metsitystukea erittäin vilkkaasti kuluvan...

Poimintoja sisällöistä

Metsitystuki

Metsitystuki on tuki joutoalueiden metsittämiseen.

Talousmetsien luonnonhoito

Luonnonhoito on kiinteä osa arkimetsänhoitoa.

Kehittämishankkeet

Hankkeiden avulla edistetään metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Avoimet työpaikat

Katso kaikki Metsäkeskuksen avoimet työpaikat

Metsään-lehti ilmestyy verkossa

Metsään-lehden artikkelit on suunnattu metsänomistajille ja kaikille metsistä kiinnostuneille. Metsään-lehdessä on ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa metsänhoidosta, metsien käytöstä ja omistuksesta sekä luonnosta ja metsien virkistyskäytöstä. Uusia artikkeleita julkaistaan kahden viikon välein.

Lue Metsään-lehteä