Skip to main content

Metsäkeskus - tietoa Suomen metsistä

Suomen metsäkeskus

Metsäkeskus tarjoaa avointa metsä- ja luontotietoa ja riippumatonta palvelua metsänomistajan päätöksenteon tueksi ja koko metsäalan käyttöön. Olemme mukana edistämässä kokonaiskestävää metsien käyttöä, joka huomioi metsän monet arvot. 

Julkisena toimijana Metsäkeskus vastaa metsälainsäädännön valvonnasta sekä myöntää tukea metsien ja luonnon hoitoon. Metsäkeskus haluaa auttaa metsänomistajia saamaan omista metsistään sekä aineellista että aineetonta hyötyä. Kokoamme yhteen eri tahoja rakentamaan hyvää metsän- ja luonnonhoitoa. 

Tule metsään! – omistatko metsäenergiaa?

Pienpuu, jota kerätään nuorten metsien harvennusten yhteydessä, turvaa metsäenergian saatavuutta. Metsäkeskuksen kampanja kannustaa metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen.

Lue lisää kampanjasta

Uusimmat uutiset

Yleiskaavat näkyvät taas Metsään.fi-palvelun tilakartalla 

Metsänomistaja voi jälleen tarkistaa Metsään.fi-palvelussa kuuluuko hänen kiinteistönsä...

Metsätie tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa

Suomen metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen...

Metsäkeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Metsäkeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päätettiin keskiviikkona 24. marraskuuta. Tavoiteltu...

Suometsät uudistetaan pääosin edelleen avohakkuilla

Suometsistä on uudistettu yli neljä viidesosaa (84 %) avohakkuilla viimeisen vuoden aikana,...

Poimintoja sisällöistä

Talousmetsien luonnonhoito

Luonnonhoito on kiinteä osa arkimetsänhoitoa.

Kehittämishankkeet

Hankkeiden avulla edistetään metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Avoimet työpaikat

Katso kaikki Metsäkeskuksen avoimet työpaikat

Otso Metsäpalvelut Oy:n hankkeet

Kysymyksiä ja vastauksia kemera-hankkeiden toteuttamisesta Otson konkurssin jälkeen...

Metsään-lehti ilmestyy verkossa

Metsään-lehden artikkelit on suunnattu metsänomistajille ja kaikille metsistä kiinnostuneille. Metsään-lehdessä on ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa metsänhoidosta, metsien käytöstä ja omistuksesta sekä luonnosta ja metsien virkistyskäytöstä. Uusia artikkeleita julkaistaan kahden viikon välein.

Lue Metsään-lehteä