Siirry pääsisältöön

Maakunnalliset metsäneuvostot

Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektorin alueellista yhteistyötä.  

Metsäneuvostot eivät varsinaisesti ole osa Metsäkeskuksen toimintaa, mutta niiden perustamisesta säädetään metsäkeskuslaissa. Metsäneuvostojen keskeinen työ on Alueellisten metsäohjelmien laatiminen.  

Alueellisten metsäohjelmien tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja Kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa sovitetaan yhteen taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tavoitteet. Keskeisin tavoite on metsien monipuolinen ja kestävä hyödyntäminen. 

Metsäneuvostoja on yhteensä neljätoista ja niiden toimikausi on neljä vuotta. Metsäneuvostojen jäsenet edustavat metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Laissa sanotaan, että metsäneuvostojen jäsenten on edustettava laaja-alaisesti maakunnan metsään perustuvien elinkeinojen kehittämisen kannalta keskeistä asiantuntemusta. 

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa metsäneuvoston Metsäkeskuksen esityksen perusteella.  

Parhaillaan käynnissä oleva metsäneuvostojen toimikausi alkoi 15.5.2019.

Metsäneuvostojen tehtävät

  • Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa yhteistyötä.
  • Metsäneuvostot laativat Alueelliset metsäohjelmat laajassa yhteistyössä sekä seuraavat ja edistävät niiden toteuttamista yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
  • Metsäneuvostot linjaavat alueensa kestävän metsätalouden edistämisrahoituksen kohdentamisen ja ottavat tarvittaessa kantaa metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin.
  • Metsäneuvostot ylläpitävät metsätalouden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta ja tekevät aloitteita metsiin liittyvien elinkeinojen kehittämiseksi.
  • Metsäneuvostoon kuuluu enintään 15 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenillä on oltava laaja-alaista asiantuntemusta maakunnan metsään perustuvien elinkeinojen kehittämisestä ja metsien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Metsäneuvostojen puheenjohtajat

Pohjoinen palvelualue 

Kainuu: puheenjohtaja Asko Piirainen (Koneyrittäjien liitto ry), varapuheenjohtaja Eila Aavakare (Kainuun maakuntahallitus/Kainuun liitto)

Lappi: puheenjohtaja Annakaisa Heikkonen (MTK metsälinja), varapuheenjohtaja Sami Tossavainen (Riistakeskus)  

Pohjois-Pohjanmaa: puheenjohtaja Matti Pahkala (Pohjois-Pohjanmaan liitto), varapuheenjohtaja Arto Tolonen (Metsähallitus) 

Itäinen palvelualue 

Keski-Suomi: puheenjohtaja Pauli Rintala (MTK), varapuheenjohtaja Kai Laaja (Metsä-Multia) 

Pohjois-Karjala: puheenjohtaja Harri Välimäki (Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala), varapuheenjohtaja Päivikki Otronen (MTK metsälinja) 

Pohjois-Savo: puheenjohtaja Tapio Tolppanen (Mhy Savotta), varapuheenjohtaja Seppo Jauhiainen (Kuopion kaupunki)

Etelä-Savo: puheenjohtaja Sari Lantta (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Timo Leskinen (MTK metsälinja)  

Kaakkois-Suomi: puheenjohtaja Eero Kivistö (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Mika Jormakka (Koneyrittäjien liitto ry) 

Läntinen palvelualue 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: puheenjohtaja Kyösti Marttila (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Leena Rinkineva-Kantola (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 

Lounais-Suomi: puheenjohtaja Erkki Haavisto (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Pasi Heino (Koneyrittäjien liitto ry) 

Pirkanmaa: varapuheenjohtaja Ruut-Maaria Rissanen (Pirkanmaan liitto)

Eteläinen palvelualue 

Uusimaa: puheenjohtaja Ahti Hurmalainen (Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry), varapuheenjohtaja Merja Heikkilä (MTK metsälinja) 

Häme: puheenjohtaja Eine Rosenberg-Riihimäki (Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme), varapuheenjohtaja Petri Tahvanainen (Metsäteollisuus ry) 

Pohjanmaa: puheenjohtaja Anders Lillandt (Österbottens Svenska Producentförbund, ÖSP), varapuheenjohtaja Jan Slotte (Skogsvårdsföreningen Österbotten) 

Metsäneuvostoja koskeva lainsäädäntöpohja 

1421/2014 Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta (6 § Maakunnallinen metsäneuvosto ja sen tehtävät) 

1448/2014 Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta (2 luku Maakunnalliset metsäneuvostot) 

  • 7 § Maakunnallisten metsäneuvostojen toiminta-alueet ja nimet 
  • 8 § Maakunnallisen metsäneuvoston asettaminen ja muut menettelyt 
  • 9 § Maakunnallisen metsäneuvoston järjestäytyminen ja toiminta

8.8.1986/609 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (4 a § (15.4.2005/232) Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano)