Siirry pääsisältöön

Metsätalouden tuet

Hae tukea ennen töiden aloittamista

Metsätalouden tuet on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Tukea haetaan Metsäkeskuksesta kuhunkin työhön tarkoitetulla hakulomakkeella, mutta joissakin työlajeissa myös sähköinen haku on mahdollinen. Tukivaroja on vuosittain käytössä valtion talousarviossa varattu rajallinen määrä.  

Tukea voi hakea seuraaviin työlajeihin: taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja tässä yhteydessä tehtävään pienpuun korjuuseen, metsän terveyslannoitukseen, metsätietöihin, ympäristötukeen, metsänluonnon hoitohankkeisiin ja joutoalueiden metsittämiseen. Tuen määrä vaihtelee eri työlajien välillä. 

Tukea on haettava ennen töiden aloittamista. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon työt voi aloittaa, kun hakemus on saapunut Metsäkeskukseen. Muiden työlajien osalta tulee odottaa hyväksyttyä päätöstä.  

 

Kemera-tuet

Kemera-tuki on tuki metsänhoitoon.

Metsitystuki

Metsitystuki on tuki joutoalueiden metsittämiseen.

Usein kysyttyä metsätalouden tuista

Kysymyksiä ja vastauksia metsitystuesta ja kemera-tuista