Siirry pääsisältöön

Toiminnan painopisteet

Kehittäjä ja julkishallinnon toimija

Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä hallinnoi metsätalouden tukia. Koulutamme ja neuvomme metsänomistajia ja toimijoita metsien hoidossa, hyödyntämisessä ja suojelussa sekä neuvomme metsä- ja puualan organisaatioita metsäelinkeinoihin liittyvissä asioissa.

Valvomme, että yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat metsää koskevia lakeja. Olemme mukana edistämässä kokonaiskestävää metsien käyttöä, joka huomioi metsän monet arvot aineettomista aineellisiin.

Lait, tuet ja julkisen vallan käyttö

Metsäkeskus valvoo Suomen metsälainsäädäntöä ja hallinnoi metsätalouden tukia sekä kerää, ylläpitää ja jakelee metsä- ja luontotietoa.

Lue lisää

Kehittämistyön teemat

Metsien kestävä käyttö

Metsäkeskus edistää metsien kestävää käyttöä.

Luonnon monimuotoisuus

Monimuotoisuuden turvaaminen on osa kokonaiskestävää metsätaloutta.

Metsänomistajuus

Vaikuttamme toimivan metsänomistus- ja tilusrakenteen kehittymiseen.

Yksityistiet

Yksityisteillä on monia käyttäjäryhmiä.

Metsäenergia

Metsälähtöinen energia on määrällisesti tärkein energianlähteemme.

Puurakentaminen

Edistämme puurakentamista ja tuemme alan yrityksiä.

Luonnontuotteet ja palvelut

Metsien monipuolinen hyödyntäminen kiinnostaa yhä enemmän.

Kaavoitus

Kaavoitus vaikuttaa metsälain soveltamiseen.