Siirry pääsisältöön

Avoin metsä- ja luontotieto

Avoin metsä- ja luontotieto on kaikkien käytettävissä

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Valtaosa Metsäkeskuksen keräämästä aineistosta on sähköisessä muodossa avoimesti saatavilla metsätietolain perusteella. Metsäkeskuksen aineisto pitää sisällään tietoa muun muassa metsien kasvupaikoista ja puustosta, erityisen tärkeistä elinympäristöistä, vesiensuojelusta sekä metsien käytöstä. 

Avoimen metsä- ja luontotiedon yhteydessä ei luovuteta metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja. Mikäli tiedon hyödyntäjä yhdistää avointa metsä- ja luontotietoa omistajatietoihin, on hyödyntäjän huolehdittava henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden noudattamisesta. 

Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Lähteen voi mainita esimerkiksi: Sisältää Suomen metsäkeskuksen [aineisto] aineistoa 01/2020.  

Palvelussa olevien muiden aineiston tuottajien aineistojen osalta sovelletaan aineiston tuottajien käyttöehtoja. 

Jos haluat saada muutos- ja häiriötiedotteita avoimeen metsä- ja luontoon liittyvistä aiheista, ota yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen ja pyydä tietojesi lisäämistä avoimen metsä- ja luontotiedon jakelulistalle.

Metsätietoaineistot

Tietoa metsävarakuvioista, metsän korjuukelpoisuudesta ja metsätuhoista.

Luontotietoaineistot

Tietoa erityisen tärkeistä elinympäristöistä, luonnonhoidosta ja vesiensuojelusta.

Tietoa metsien käytöstä

Karttanäkymä metsänkäyttöilmoituksista ja muuta tietoa metsien käytöstä.

Tietoa metsien omistuksesta

Tutustu tietoihin suomalaisista metsänomistajista.

Tietojen ylläpito

Tutustu metsä- ja luontotiedon ylläpitoon.

Aineistot paikkatieto-ohjelmille

Paikkatietoaineistoja ja rajapintoja.

Sanastot ja standardit

Tutustu metsäsanastoon ja metsätietostandardeihin.

Tietojen käsittely ja luovutus

Tietoja käytetään metsätieto- ja julkisuuslain sekä tietosuoja-asetuksen...