Siirry pääsisältöön

Metsän käyttö ja omistus

Käytä, hoida, suojele

Metsää voi omistaa eri tavoilla ja siten kuin omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopii. Metsänomistajat ovat usein monitavoitteisia. Metsien käytössä sovitetaan yhteen esimerkiksi puuntuotannolliset sekä luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistävät ja lisäävät toimet. Metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä hiilensitojana sekä hiilinieluina ja -varastoina on osa metsien käsittelyä.  

Osa metsäisistä luontokohteista on monimuotoisuuden tai jonkin tietyn eliölajin olemassaolon kannalta niin merkittäviä, että ne on rauhoitettu lailla. Monimuotoisuuden kannalta kaikkein merkittävimmät luontokohteet on suojeltu metsälailla tai luonnonsuojelulailla. 

Metsänomistusmuodot

Sopiva metsänomistusmuoto selkeyttää ja helpottaa metsän käyttöä.

Metsätilan omistajanvaihdos

Suunnittele metsätilan omistajanvaihdos hyvin.

Metsäverotus

Näin hoidat metsäveroasiasi kuntoon.

Oikeudet ja velvollisuudet

Tutustu oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Metsänhoito ja hakkuut

Metsien hoidon tulisi olla kokonaiskestävää.

Talousmetsien luonnonhoito

Luonnonhoito on kiinteä osa arkimetsänhoitoa.

Metsien suojelu ja elinympäristöjen hoito

Osa metsien luontokohteista on rauhoitettu lailla.

Alueelliset metsäohjelmat

Maakunnallisia kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia.