Siirry pääsisältöön

Kehittämishankkeet

Aktiivista hanketoimintaa

Metsäkeskus on aktiivinen ja aloitteellinen metsäalan kehittämishankkeiden toteuttaja. Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta.  

Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina muiden metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen. 

Kehittämishankkeiden aiheet tulevat suoraan asiakkaiden tarpeista tai kehittämisohjelmista. Ulkopuolinen hankerahoitus onkin merkittävä voimavara muun muassa Metsäkeskuksen koulutus- ja neuvontatilaisuuksien järjestämisessä sekä alueellisten metsäohjelmien toteutuksessa.  

Hankkeita rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin.