Siirry pääsisältöön

Tietosuojakäytäntömme

Metsäkeskus käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi. Metsäkeskuksen tehtävistä säädetään metsäkeskuslaissa ja -asetuksessa. Näitä tehtäviä ovat muun muassa metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen.

Käsittelemämme tiedot muodostavat rekisterin nimeltä Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä. Siinä olevien tietojen käsittely perustuu metsätietolakiin.

Metsäkeskuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tietosuojan ja tietoturvan toteuttamiseen palveluissa ja tietojärjestelmissä jo niiden suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa. Metsäkeskus on sopinut henkilötietojen käsittelystä palveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tietojärjestelmät ja ympäristöt on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein.

Tietojen säilytystä, arkistointia ja käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti tietojen oikeaoppiseen käsittelyyn. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on siihen työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet.

Katso:

Tietosuojaseloste ja henkilön oikeudet

Tietosuojaselosteessa on kerrottu tarkemmin metsätietojärjestelmän tietojen käsittelyn tarkoituksesta, eri tiedoista, niiden lähteistä ja säilytyksestä. Selosteella on myös kuvattu oikeutesi, sekä minne ja miten rekisteriin tallennettuja tietojasi voidaan luovuttaa.

Metsänomistaja näkee suurimman osan Metsäkeskuksen järjestelmiin tallennetuista henkilötiedoistaan kirjautumalla Metsään.fi-palveluun. Palveluun kirjaudutaan käyttäen joko verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, ja sitä kautta tapahtuva henkilötietojen katselu ja käsittely on turvallista.

KatsoMetsään.fi-palvelu

Omat tietonsa voi tarkista myös lähettämällä tarkistuspyynnön Metsäkeskukseen.   

KatsoTarkista omat tietosi

Metsäkeskus voi luovuttaa metsätietojärjestelmän henkilötietoja metsäalan toimijoiden käyttöön. Sinulla on oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen. 

Katso Kielto luovuttaa yhteystietoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus antaa henkilöille joissain tapauksissa laajempia oikeuksia omien tietojensa hallintaan. Näistä tapauksista kaikki eivät kuitenkaan sovellu Metsäkeskuksen palveluihin, koska henkilötietoja käsitellään lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi. Tämän vuoksi et voi esimerkiksi pyytää poistamaan tietojasi kokonaan metsätietojärjestelmän rekisteristä.

  Lokitiedot

  Lokien tallentamisvelvollisuus sekä niiden suojaus-, säilytys- ja käsittelymenettelyt perustuvat lainsäädäntöön, ja ne koskevat kaikkia Metsäkeskuksen tietojärjestelmiä ja palveluita. Lokeja käytetään tapahtumien dokumentointiin sekä häiriö- tai väärinkäyttötilanteiden selvittämiseen. Lokien käsittelyllä voidaan nopeuttaa ja auttaa poikkeamien selvittämistä ja niistä toipumista sekä parantaa vaatimustenmukaisuuden todentamista, tietoturvallisuuden mittaamista ja henkilöstön oikeusturvaa.

  Lokitiedot sisältävät tietoja siitä, kuka on käsitellyt Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmässä olevia luonnollisen henkilön henkilötietoja. Lokitiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä tietoja, eikä henkilöllä ole yleistä oikeutta saada tietää, ketkä ovat käsitelleet Metsätietojärjestelmässä hänen henkilötietojaan.

  Jos henkilöllä on hänen etuihinsa, oikeuksiinsa tai velvollisuuksiinsa liittyvä perusteltu syy epäillä, että hänen henkilötietojaan on käsitelty ilman lain mukaista perustetta, voi hän pyytää selvittämään asian tekemällä lokiselvityspyynnön Metsäkeskukseen. Metsäkeskus harkitsee lokiselvityspyynnön perusteella, onko asiassa syytä käynnistää lokiselvitys ja onko henkilöllä oikeus saada lokitietoja asianosaisaseman perusteella.

  Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään on Metsätietojärjestelmässä. Omien tietojen tarkastusoikeus ei kuitenkaan koske lokitietoja, koska lokitiedot ovat henkilötietojen käsittelijöistä kerättyjä tietoja, eivät henkilöä itseään koskevia tietoja.

  Tietosuojavastaava

  Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaoikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa. Metsäkeskuksen tietosuojavastaavan yhteystiedot näet sivun alla Lisätietoja-kohdasta.

  Lisätietoja