Skip to main content

Uutiset

Uusimmat uutiset

Yleiskaavat näkyvät taas Metsään.fi-palvelun tilakartalla 

Metsänomistaja voi jälleen tarkistaa Metsään.fi-palvelussa kuuluuko hänen kiinteistönsä...

Metsätie tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa

Suomen metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen...

Metsäkeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Metsäkeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päätettiin keskiviikkona 24. marraskuuta. Tavoiteltu...

Suometsät uudistetaan pääosin edelleen avohakkuilla

Suometsistä on uudistettu yli neljä viidesosaa (84 %) avohakkuilla viimeisen vuoden aikana,...

Metsänomistajat tietävät hyvin, mistä kaikesta voivat päättää

Metsänomistajilla oli toukokuusta lokakuun loppuun mahdollisuus vastata Metsään.fi-palvelussa...

Taimikon varhaishoito on tulevan hiilinielun hoitoa

Suomen yksityismetsiin syntyy vuosittain uusia taimikoita noin 100 000 hehtaarin verran....

Pro metsä on uusi maakunnallinen tunnustuspalkinto

Pro metsä on uusi maakunnallinen tunnustuspalkinto, jolla tehdään näkyväksi metsäalan...

Tampere sai tunnustuksen monipuolisesta puurakentamisesta

Tampere valittiin julkisen puurakentamisen edelläkävijäksi Puupäivä-tapahtumassa 4.11.2021....