Siirry pääsisältöön

Metsää voi suojella maanomistajan omalla päätöksellä tai vapaaehtoisen METSO-suojeluohjelman suojelukeinojen avulla. Metsää voi suojella lakisääteisiä kohteita laajemmin ja tähän kannustetaan valtion METSO-ohjelman suojelutuilla.

Metsäkeskuksen kanssa metsänomistaja voi solmia kymmenen vuoden määräaikaisen ympäristötukisopimuksen. Määräaikaisessa suojelussa metsä pysyy metsänomistajan omistuksessa, mutta se jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Suojelusta maksettava korvaus perustuu puuston laskennalliseen arvoon. Suojelun yhteydessä voidaan sopia luonnonhoitotöistä, kuten lähteen tai korven ennallistamisesta. Myös luonnonhoitotyöt voidaan rahoittaa ympäristötuella.

Metsälakikohteiden ohella määräaikaiset suojelukohteet voivat muodostua muista arvokkaista elinympäristöistä, etenkin METSO-ohjelman elinympäristöistä. Lisäksi erilaisten paikkatietoaineistojen perusteella on analysoitu mahdollisia METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita. Metsänomistaja voi tutustua oman metsän tiedossa oleviin luontokohteisiin Metsään.fi-palvelussa.

Metsiä voi suojella pysyvästi perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen tai myymällä metsän suojelualueeksi. Pysyvän suojelun vaihtoehdoista ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta saa lisätietoa alueelliselta ely-keskukselta.

Tutustu metsänomistajien tarinoihin vapaaehtoisesta suojelusta

Lisätietoja