Siirry pääsisältöön

Metsää voi suojella maanomistajan omalla päätöksellä tai vapaaehtoisen METSO-suojeluohjelman suojelukeinojen avulla. Metsää voi suojella lakisääteisiä kohteita laajemmin ja tähän kannustetaan valtion METSO-ohjelman suojelutuilla.

Metsäkeskuksen kanssa metsänomistaja voi solmia kymmenen vuoden määräaikaisen ympäristötukisopimuksen. Määräaikaisessa suojelussa metsä pysyy metsänomistajan omistuksessa, mutta se jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Suojelusta maksettava korvaus perustuu puuston laskennalliseen arvoon. Suojelun yhteydessä voidaan sopia luonnonhoitotöistä, kuten lähteen tai korven ennallistamisesta. Myös luonnonhoitotyöt voidaan rahoittaa ympäristötuella.

Metsälakikohteiden ohella määräaikaiset suojelukohteet voivat muodostua muista arvokkaista elinympäristöistä, etenkin METSO-ohjelman elinympäristöistä. Lisäksi erilaisten paikkatietoaineistojen perusteella on analysoitu mahdollisia METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita. Metsänomistaja voi tutustua oman metsän tiedossa oleviin luontokohteisiin Metsään.fi-palvelussa.

Metsiä voi suojella pysyvästi perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen tai myymällä metsän suojelualueeksi. Pysyvän suojelun vaihtoehdoista ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta saa lisätietoa alueelliselta ELY-keskukselta. Alueellisten METSO-vastaavien yhteystiedot löytyvät METSOn verkkosivuilta.

Ympäristötukimahdollisuutta voi selvittää metsäalan toimijalta, tekemällä Metsään.fi-palvelussa palvelupyynnön toimijalle tai suojeluselvityspyynnön Metsäkeskukseen.

Lisätietoja

METSO-ohjelma
Ympäristötuki
Luontotietoaineistot

Metsäkeskuksen alueelliset luonnonhoidon asiantuntijat:

Matti Välimäki
Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa
050 592 9341
matti.valimakiatmetsakeskus.fi

Jarmo Laitinen
Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois- ja Etelä-Karjala, Kymenlaakso
040 502 4170
jarmo.laitinenatmetsakeskus.fi

Jarmo Uimonen
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi
040 525 3053
jarmo.uimonenatmetsakeskus.fi

Nina Myllykangas
Pohjanmaa, Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme sekä Kemiönsaari ja Parainen
040 532 1165
nina.myllykangasatmetsakeskus.fi

Tutustu metsänomistajien tarinoihin vapaaehtoisesta suojelusta

Lisätietoja