Siirry pääsisältöön

Luonnonsuojelulailla turvattavat luontotyypit

Luontotyypit ovat harvinaisia ja usein pinta-alaltaan pieniä, mutta silti arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle ja maisemansuojelulle. Suojelun tavoitteena on säilyttää luontotyyppien ominaispiirteet.  Joissakin kohteissa luontotyyppien säilyminen saattaa edellyttää jatkuvaa hoitoa ja käyttöä. 

Luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja luontotyyppejä ovat:  

  • jalopuumetsät 
  • pähkinäpensaslehdot 
  • tervaleppäkorvet 
  • hiekkarannat 
  • merenrantaniityt 
  • hiekkadyynit 
  • katajakedot 
  • lehdesniityt 
  • suuret maisemapuut 

Luonnonsuojelulain luontotyyppejä ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Muuttamiskielto tulee voimaan, kun ely-keskus on päätöksellään määritellyt alueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Päätöstä valmisteltaessa kuullaan maanomistajia ja muita asianosaisia.  

Lisätietoja