Siirry pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. 

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.  

Helmi-ohjelman avulla: 

  • Suojellaan ja ennallistetaan soita 
  • Kunnostetaan lintuvesiä- ja kosteikoita ranta-alueineen 
  • Hoidetaan perinnebiotooppeja 
  • Hoidetaan metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita 
  • Hoidetaan ja kunnostetaan pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja 

Helmi-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimenpiteitä voidaan tehdä sekä suojelualueilla että yksityismailla. Helmi-ohjelma jatkuu aina vuoteen 2030 saakka. 

Lisätietoja

Lisätietoja