Siirry pääsisältöön

Luonnonhoitotoimenpiteiden muistilista ja neuvontatyökalu

Tervetuloa hyödyntämään luonnonhoitotoimenpiteiden muistilistaa, tilauslomaketta ja neuvontatyökalua. Nämä sivut on kehitetty tukemaan toimintatapaa, jossa metsäammattilaiset ja metsänomistajat ottavat metsien monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävät keinot keskusteluun hakkuita tai metsänhoitotöitä suunniteltaessa.

Metsänomistajan tavoitteet ovat tärkeää tietoa metsänomistajaa palvelevalle ammattilaiselle, toimenpiteiden suunnittelijalle ja työn toteuttajalle. Kun tiedot ovat käytettävissä toimenpiteen suunnittelussa alusta alkaen, voidaan luonnonhoito huomioida toteutuksessa parhaalla mahdollisella tavalla. Metsänomistajan luonnonhoidon tavoitteiden selvittämisessä ja tiedon välittämisessä voidaan hyödyntää luonnonhoidon muistilistaa tai tilauslomaketta. Tällöin toteuttaja tietää metsänomistajan tavoitteet luonnonhoidolle ja voi jättää esimerkiksi tavanomaista runsaammin säästöpuustoa tai leveämmän vesistön suojavyöhykkeen.

Luonnonhoidon muistilistan tarkoituksena on toimia tukena ja apuna metsänomistajan ja metsäammattilaisen välisissä keskusteluissa. Muistilista antaa tietoa luonnonhoidon erilaisista keinoista ja mahdollisuuksista metsänkäsittelyn eri vaiheissa. Muistilistan seliteosa tarjoaa tiiviissä muodossa tietoa metsänhoidon suositusten mukaisten luonnonhoitokeinojen tavoitteista, toteuttamisesta ja vaikutuksista metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Muistilistalle voidaan kirjata havaintoja ja muistiinpanoja metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti.

Luonnonhoidon tilauslomakkeen avulla luonnonhoitoa jo vähän enemmän tunteva metsänomistaja voi viestiä tiettyyn metsikkökuvioon ja toimenpiteeseen liittyvistä luonnonhoidon tavoitteista ja toteutuksesta. Täytetty tilauslomake voidaan lähettää esimerkiksi tarjouspyynnön tai toimeksiannon liitteenä tai antaa metsäammattilaiselle tapaamisen yhteydessä. Metsätaloustoimenpiteisiin liittyvät metsänomistajan luonnonhoidolliset tavoitteet ja toiveet ovat tärkeää tietoa jo puukaupan ja metsänhoitotöiden tarjous- ja sopimusvaiheessa.

Neuvontatyökalu esittelee metsänkäsittelyn eri vaiheisiin soveltuvia talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteitä muistilistan seliteosaa laajemmin. Toimenpiteistä kerrotaan muun muassa tavoite, esimerkkejä toteutustavoista, sekä tuodaan esille niiden monimuotoisuus- ja taloudellisia vaikutuksia. Neuvontatyökalu sisältää samat luonnonhoidon keinot kuin luonnonhoidon muistilista ja tilauslomake.

Luonnonhoitotoimenpiteiden muistilista 

Luonnonhoitotoimenpiteiden muistilista sisältää kattavan luettelon hakkuissa ja hoitotöissä käytössä olevista luonnonhoidon keinoista niin metsänomistajille kuin toimijoille. Muistilistan seliteosaan on tiivistetty luonnonhoitotoimien keskeinen sisältö ja tavoite.

Luonnonhoidon tilauslomake

Luonnonhoidon tilauslomake on uusi, täydentävä Monimetsä-hankkeen tuottama työkalu metsänomistajalle. Tilauslomaketta käyttäen metsänomistaja voi kertoa luonnonhoidon tavoitteistaan kuviokohtaisesti yksittäiseen toimenpiteeseen liittyen. 

Neuvontatyökalut 

Neuvontatyökalusta löytyy tietoa metsänkäsittelyn eri vaiheisiin soveltuvista, metsänhoidon suositusten mukaisista luonnonhoitotoimista. 

Taimikonhoito: varhaisperkaus ja taimikonharvennus 

Kasvatushakkuut: ensiharvennus, muu harvennus, jatkuva kasvatus; poimintahakkuu, pienaukkohakkuu

Uudistushakkuut (avohakkuu, siemenpuuhakkuu, suojuspuuhakkuu, kaistalehakkuu) ja metsän uudistaminen 

Lisätietoja