Siirry pääsisältöön

Metsänomistajan tietojen käsittely ja luovutus

Metsätietojärjestelmässä olevat tiedot

Metsäkeskus käyttää metsävaratietoja, kiinteistön omistajaa tai haltijaa koskevia tietoja sekä erilaisia asiakastietoja hoitaessaan julkisia hallintotehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi metsävaratietojen päivitys, yksityisten metsänomistajien neuvonta, koulutus ja tiedotus, Metsäkeskukselle kuuluvien hallintoasioiden hoitaminen, suunnittelu- ja selvitystehtävät sekä erilaiset metsiin perustuvien elinkeinojen, metsien monimuotoisuuden säilymiseen ja muun ympäristönsuojelun edistämiseen liittyvät tehtävät. Nämä tiedot muodostavat rekisterin nimeltä Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä.

Metsäkeskuksen rekisterin metsävaratiedot ovat julkisia ympäristötietoja. Verkkosivuilla vapaasti saatavilla olevat avoimet metsä- ja luontotiedot eivät sisällä maanomistajien nimiä, yhteystietoja tai henkilötunnuksia. Ne eivät myöskään sisällä kiinteistötunnuksia ja kiinteistörajoja.

Metsätietojärjestelmästä saa luovuttaa luonnollisten henkilöiden tietoja tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa, julkisuuslaissa ja metsätietolaissa säädetyillä edellytyksillä.

Katso: Lainsäädäntöä

Kenelle tietojasi voidaan luovuttaa?

Yrityksille suoramarkkinointiin

Metsäalan palveluntarjoajat ja yritykset voivat saada Metsäkeskukselta yhteystietosi suoramarkkinointiin, jos he tekevät Metsäkeskukselle tietopyynnön. He voivat käyttää yhteystietojasi markkinoidessaan metsäalan palveluita kirjepostina tai soittamalla. Puhelinnumeroita ei saa käyttää sähköiseen markkinointiin tekstiviesteillä. Sähköpostiosoitteita Metsäkeskus ei luovuta.

Yritykset voivat pyytää esimerkiksi tietyssä kunnassa metsää omistavien henkilöiden tiedot, joiden metsään on ehdotettu taimikonhoitoa. Tai tietopyyntö voi koskea esimerkiksi kaikkia tiettynä ajankohtana ensimmäisen kerran metsänomistajaksi tulleita henkilöitä.

Katso: Metsänomistajien yhteystietojen luovuttaminen.

Yrityksille asiakkuuden ja jäsenyyden perusteella

Metsäalan palveluntarjoajat ja yritykset voivat saada metsätietosi ja yhteystietosi käyttöönsä Metsään.fi-palvelussa voimassa olevan asiakassuhteen tai jäsenyyden perusteella. Tietojen saamista varten palveluntarjoajien pitää tehdä Metsäkeskukselle tiedonluovutuspyyntö. Metsäkeskus tekee tietojen luovutuksesta hallinnollisen päätöksen tietopyynnön perusteella.

Katso: Tietojen luovuttaminen asiakkuuden ja jäsenyyden perusteella

Toisille viranomaisille heidän työtään varten

Metsäalan lainvalvontatehtävien yhteydessä Metsäkeskus toimittaa metsätietojärjestelmästä erilaisia ilmoituksia Verohallinnolle, Maanmittauslaitokselle, Valtiokonttorille, ely-keskuksille ja kunnille. Tietojen toimitus liittyy esimerkiksi ely-keskuksessa uhanlaisten lajien ja vesilain valvontaan ja kunnissa kaavoitukseen. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Ruokavirastolle ja maa- ja metsätalousministeriölle.

Tutkimuskäyttöön

Tietojasi voidaan luovuttaa myös tieteellistä ja historiallista tutkimusta tai muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten. Tuolloin henkilötietojen käsittelyn on perustuttava asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan, tutkimuksella tulee olla vastuuhenkilöt ja henkilötietoja käytetään vain tutkimusta varten. Lisäksi tutkimuksessa tulee toimia niin, että henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

KatsoTietojen luovuttaminen tutkimusta varten

Antamasi suostumuksen perusteella Metsään.fi-palvelussa

Voit antaa metsäalan palveluntarjoajille ja yrityksille suostumuksen tietojesi käsittelyyn Metsään.fi-palvelussa. Jokaisen metsätilan kohdalla voit valita erikseen, mitkä palveluntarjoajat saavat käyttää tilasi tietoja. Palveluntarjoajat voivat hyödyntää tietojasi tarjotessaan ja tuottaessaan palveluita sinulle.

Kun annat suostumuksen tietojesi käyttöön, voit valita, saako palveluntarjoaja ainoastaan selata tietojasi Metsään.fi-palvelussa vai saako hän selaamisen lisäksi myös ladata tietosi omaan tietojärjestelmäänsä. Voit perua antamasi suostumuksen Metsään.fi-palvelussa milloin tahansa.

Jos metsänomistaja ei voi asioida sähköisesti Metsään.fi-palvelussa, hän voi antaa suostumuksen lomakkeella.

Katso

Antamallasi asiointiluvalla sukulaiselle tai muulle läheiselle

Voit antaa Metsään.fi-palvelussa olevat tiedot metsistäsi sukulaisesi tai muun sinulle läheisen yksityishenkilön käyttöön. Näin läheisesi voi auttaa sinua metsäasioidesi hoidossa. Tietojen luovutus läheisellesi tapahtuu asiointiluvalla.

Asiointiluvan saanut henkilö voi käyttää metsäsi tietoja Metsään.fi-palvelussa. Jos olet antanut läheisellesi asiointiluvan lisäksi erillisen valtakirjan metsäasioiden hoitamiseen, hän voi tehdä puolestasi myös metsänkäyttöilmoituksia, kemera-rahoitushakemuksia ja -toteutusilmoituksia tai lähettää palveluilmoituksia. Läheisesi ei kuitenkaan voi antaa suostumuksia tai luovuttaa tietojasi eteenpäin metsäalan palveluntarjoajille ja yrityksille.

Katso:

Asiointiluvalla annat toiselle henkilölle metsätietojesi katseluoikeuden digitaalisessa Metsään.fi-palvelussa. Toiselle henkilölle annettua katseluoikeutta kutsutaan asiointiluvaksi.

Henkilö, jolle olet antanut asiointiluvan voi myös puolestasi tehdä metsänkäyttöilmoituksia, kemera-rahoitushakemuksia ja -toteutusilmoituksia sekä lähettää palveluilmoituksia, mikäli olet asiointiluvan lisäksi valtuuttanut hänet puolestasi näihin tehtäviin.

Asiointiluvalla ei voi antaa suostumuksia metsänomistajan puolesta palveluntarjoajille eikä lähettää työkohdeilmoituksia. Henkilö, jolle olet antanut asiointiluvan, ei saa siirtää tietoja omiin tietojärjestelmiinsä eikä luovuttaa niitä sivullisille.

Jos omistat metsää yhdessä toisten kanssa, riittää, että yksi metsätilan osakkaista antaa asiointiluvan. Näin voi olla esimerkiksi kuolinpesässä tai metsäyhtymässä. Kuolinpesän tai metsäyhtymän jokaisen omistajan on lähtökohtaisesti annettava yhteinen valtuutus metsänkäyttöilmoituksien, kemera-rahoitushakemuksien ja -toteutusilmoituksien sekä palveluilmoituksien lähettämiseen.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Miten voit kieltää tietojesi luovutuksen?

Olet saanut suoramarkkinointia, jossa tietolähteenä on Metsäkeskuksen asiakasrekisteri. Et halua, että tietojasi luovutetaan suoramarkkinointiin. Mitä voit tehdä?

Ota yhteyttä Metsäkeskukseen ja kerro, että haluat kieltää tietojesi luovutuksen metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Ota yhteyttä myös siihen organisaatioon, jolta sait markkinointia tai tutkimuspyynnön, joissa tietolähteenä on Suomen metsäkeskuksen asiakasrekisteri. Tänään Metsäkeskuksen rekisteriin merkitty kielto ei poista tietoja organisaatiolta, jolle ne on luovutettu viime viikolla.

Jos Metsäkeskuksen asiakasrekisteriin ei ole merkitty sinun kohdallesi kieltoa tietojen luovutukseen, voimme luovuttaa tietoja. Väestötietojärjestelmään tehty tiedonluovutuskielto ei välity Metsäkeskukseen.

Jos et halua Metsäkeskuksen lähettämiä uutiskirjeitä tai tiedotteita, voit pyytää poistoa Metsäkeskuksen sähköpostiviestinnän ja tiedotteiden lähetyslistalta.

Metsään.fi-palvelussa näkyy tietojen luovutus asiakkuuden tai jäsenyyden perusteella. Et mielestäsi ole tiedon saaneen organisaation asiakas tai jäsen. Miten tietojen luovutuksen voi päättää?

Ota yhteyttä kyseessä olevaan metsäalan toimijaan ja pyydä heitä ilmoittamaan asiakkuuden tai jäsenyyden päättymisestä Metsäkeskuksen asiakastukeen. Kun saamme toimijalta tiedon asiakkuuden tai jäsenyyden päättymisestä, katkaisemme tietojen näkymisen Metsään.fi-palvelussa eikä tietoja enää luovuteta kyseiselle palveluntarjoajalle.

Katso:

Virheellisten tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus vaatia sinua koskevien epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisua ilman aiheetonta viivytystä. Jos huomaat rekisterissä olevissa tiedoissasi virheen, voit pyytää yksilöidyn virheen korjaamista vapaamuotoisella kirjeellä.

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen Lahden toimisto

Lisätietoja

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Henkilötietojen suojaaminen

Toimintamme lähtökohtana on Metsäkeskuksen toimintaa koskeva laki, jossa säädettyjen tehtävien hoitamiseen keräämme ja käsittelemme henkilötietoja. Tietoja käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen työtehtävien mukaiset oikeudet.

Kiinnitämme huomiota tietosuojan ja tietoturvan toteutumiseen palveluissamme ja tietojärjestelmissämme jo niiden suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa. Olemme sopineet henkilötietojen käsittelystä palveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Käyttämillemme palveluille, tietojärjestelmille ja ympäristöille tehdään säännöllisesti tietoturvatestauksia ja riskienarviointeja.

Lisätietoja