Siirry pääsisältöön

Tietojen luovuttaminen Metsäkeskuksesta tutkimusta tai opinnäytetyötä varten

Palvelu

Metsäkeskus voi luovuttaa metsätietoja historiallista ja tieteellistä tutkimusta varten tai opinnäytetyön tekemiseen.

Tutkimusta tai opinnäytetyötä varten luovutettavat tiedot voivat olla esimerkiksi tilastoja, yhteenvetoja, laskelmia, paikkatietoon perustuvia ympäristötietoja ja yhteystietoja.

Luovutettaviin tietoihin voi sisältyä henkilötietoja.

Metsäkeskus voi luovuttaa tietoja, jotka ovat tarpeellisia tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai opinnäytetyötä varten. Pyydettyjen tietojen tulee myös olla oikeassa suhteessa tiedoilla tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden.

Käsiteltäessä henkilötietoja on huolehdittava seuraavista asioista:

  1. Käsittelyn tulee perustua asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan.
  2. Tutkimuksella on oltava vastuuhenkilö tai tutkimuksesta vastaava ryhmä.
  3. Henkilötietoja tulee käyttää ja muutoinkin toimia niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Tiedot tulee hävittää, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Edellä kuvatuilla edellytyksillä Metsäkeskus voi luovuttaa tietoja myös tutkimukseen, jota ei voida pitää tieteellisenä tutkimuksena. Jos tutkimuksen tekijä tai tutkimuksen rahoittaja harjoittaa liiketoimintaa, henkilötietoja ei voida luovuttaa, jos maanomistaja on kieltänyt tietojen luovuttamisen.

Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun käsittelystä säädetään laissa.

Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää

  1. laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi
  2. rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tai
  3. historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.

Jos tiedot talletetaan luovutuksensaajan henkilörekisteriin kestoltaan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten, on tietopyyntöön liitettävä seloste yhteystietojen säilyttämisestä, käsittelytoimista ja tietojen suojaamisesta ulkopuolisilta.

Vaikka palvelu on yleensä maksuton, luovutus voi olla maksullinen, jos se on hyvin laaja ja vaatii paljon lisätyötä Metsäkeskuksessa. Jos tutkimuksen tekijä tai tutkimuksen rahoittaja harjoittaa liiketoimintaa, on tietoluovutus maksullinen.

Täytä lomake ”Metsätiedon tiedonluovutuspyyntö” ja toimita se Metsäkeskukseen. Voit myös tehdä tietopyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti.

Toimita tietopyyntö kirjaamon turvapostilla tai postitse Metsäkeskuksen toimistoon.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Lähetä turvapostilla Metsäkeskuksen kirjaamoon asiakirjoja tietoturvallisesti. Voit lähettää esimerkiksi Metsään.fi-asiointilupia sekä yhteismetsiin, metsärikkomusasioihin ja kilpailutukseen liittyviä asiakirjoja ja liitteitä. Niihin voi liittyä henkilötietoja ja liikesalaisuuksia, jotka on tarpeen suojata.

Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Lomakkeella voit pyytää metsänomistajaan liittyviä metsävaratietoja (henkilötietoja) Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä.

Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Lomakkeella voit pyytää metsänomistajan yhteystietoja metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin Metsäkeskuksen tietojärjestelmästä.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00
Päivitetty