Siirry pääsisältöön

Tietojen luovuttaminen metsänomistajien yhteystiedoista

Palvelu

Metsäkeskus voi luovuttaa maanomistajien yhteystietoja metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia varten tai muita osoitteellisia lähetyksiä varten.

Yhteystietotoimitus sisältää seuraavat tiedot:

 • Maanomistajan tunniste, nimi, postiyhteystiedot ja puhelinnumero
 • Kuolinpesien yhteystiedot
 • Yhteisomistuksessa olevista kiinteistöistä toimitetaan kaikkien täysi‐ikäisten omistajien yhteystiedot. Yhteystiedot poimitaan omistajan tiedoista, vaikka kiinteistön hallintaoikeus olisi luovutettu toiselle henkilölle.

Tietotoimitus ei sisällä ulkomailla asuvien yhteystietoja eikä Ahvenanmaalla kiinteistön omistavien yhteystietoja.

Metsäkeskus tekee päätöksen yhteystietojen luovuttamisesta.

Yksityisiä maanomistajia koskeva yhteystietopyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Metsäkeskus ei voi luovuttaa niiden omistajien tietoja, jotka ovat kieltäneet luovuttamisen. Yhteystietojen luovuttaminen sähköiseen suoramarkkinointiin on mahdollista vain, jos maanomistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Maanomistajan yhteystietojen valintaperusteena voi olla henkilön

 • osoite
 • kotikunta
 • ikä
 • sukupuoli
 • äidinkieli tai asiointikieli
 • tieto siitä, minkä ajan kiinteistö on ollut henkilön omistuksessa tai hallinnassa.

Valintaperusteena voi olla myös tilan tai muun alueen

 • pinta-ala
 • sijainti
 • pääpuulaji
 • puuston keskitilavuus
 • metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteiden ajoitus.

Luovutettavat tiedot voidaan ryhmitellä valintaperusteiden mukaan.

Metsäkeskus voi luovuttaa yhteystietoja vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeellisia ilmoitettua markkinointia tai osoitteellista lähetystä varten.

Jos tiedot talletetaan luovutuksensaajan henkilörekisteriin kestoltaan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten, on tietopyyntöön liitettävä seloste yhteystietojen säilyttämisestä, käsittelytoimista ja tietojen suojaamisesta ulkopuolisilta.

Palvelu on maksullinen.
Maksu koostuu perusmaksusta ja yhteystietojen lukumäärään perustuvasta lisämaksusta.

Perusmaksu on 150,00 euroa ja lisämaksu 0,10 euroa/yhden
maanomistajan yhteystiedot.

Maksu perustuu maa- ja metsätalousministeriön antamaan maksuperusteasetukseen (1141/2022).

Toimita lomake ”Yhteystietojen tiedonluovutuspyyntö” Metsäkeskukseen.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Lähetä turvapostilla Metsäkeskuksen kirjaamoon asiakirjoja tietoturvallisesti. Voit lähettää esimerkiksi Metsään.fi-asiointilupia sekä yhteismetsiin, metsärikkomusasioihin ja kilpailutukseen liittyviä asiakirjoja ja liitteitä. Niihin voi liittyä henkilötietoja ja liikesalaisuuksia, jotka on tarpeen suojata.

Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Lomakkeella voit pyytää metsänomistajan yhteystietoja metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin Metsäkeskuksen tietojärjestelmästä.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00
Päivitetty