Yksityismetsien metsävaratieto | Metsäkeskus

Yksityismetsien metsävaratieto

Lisätietoja

Juha Väisänen
metsätietoasiantuntija
puh. 029 432 5112
juha.vaisanen(at)metsakeskus.fi

Jorma Jyrkilä
metsätiedon palvelupäällikkö
puh. 029 432 5407
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

WMS-rajapintaa koskien:

Marko Keisala
paikkatietoasiantuntija
puh. 040 534 9110
marko.keisala(at)metsakeskus.fi

Metsävaratiedon yhdistelmä sisältää tietoa metsätalousmaan jakaumasta, puuston määrästä ja kasvusta, kehitysluokkajakaumasta sekä tietoa metsänhoitotarpeista ja hakkuumahdollisuuksista. Metsävaratieto kattaa varsinaiset yksityismetsät, ei kuntien ja seurakuntien metsiä. Metsäkeskus voi luovuttaa metsävaratietoa metsänomistajan luvalla. Lue lisää

Tiedot julkaistaan vakiomuotoisesti kunnittain. Metsävaratietoa voidaan tuottaa myös muilla aluejaoilla. Halutessasi tietoa muilla aluejaoilla, voit ottaa yhteyttä metsätietopäällikkö Jussi Lappalaiseen, jussi.lappalainen(at)metsakeskus.fi.

Metsävaratiedon saatavuus

Metsäkeskus voi luovuttaa metsävaratietoa metsänomistajan luvalla. Metsätiedon luovutus edellyttää metsätietolain mukaista hakemusta ja luovutuspäätöstä. Karttaesityksestä näet miltä alueelta metsävaratietoa on saatavissa. Lue lisää metsätiedon luovutuksen ehdoista

 

Metsävaratiedon kattavuus

Laatukriteerit täyttävää metsävaratietoa yksityismetsistä yhteensä, ha 12 430 400
  • kaukokartoitusperusteisesti kerättyä ja laskennallisesti ajantasaistettua, ha
6 615 749
  • maastoinventoitua ja laskennallisesti ajantasaistettua, ha

3 269 741

  • toteutuneen hakkuun tai metsänhoitotyön perusteella ajantasaistettua, ha
2 156 762
  • muu tietolähde, ha
516 556
Laatukriteerit täyttävän metsävaratiedon osuus yksityismetsien metsätalousmaan pinta-alasta (14 096 581 ha), % 88,2

 

Yksityismetsien metsävarat WMS-rajapintapalveluina

.