Yksityismetsien metsävaratieto

Lisätietoja

Juha Väisänen
metsätietoasiantuntija
puh. 029 432 5112
juha.vaisanen(at)metsakeskus.fi

Jorma Jyrkilä
metsätiedon palvelupäällikkö
puh. 029 432 5407
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

WMS-rajapintaa koskien:

Marko Keisala
paikkatietoasiantuntija
puh. 040 534 9110
marko.keisala(at)metsakeskus.fi

Metsävaratiedon yhdistelmä sisältää tietoa metsätalousmaan jakaumasta, puuston määrästä ja kasvusta, kehitysluokkajakaumasta sekä tietoa metsänhoitotarpeista ja hakkuumahdollisuuksista. Metsävaratieto kattaa varsinaiset yksityismetsät, ei kuntien ja seurakuntien metsiä. Metsäkeskus voi luovuttaa metsävaratietoa metsänomistajan luvalla. Lue lisää metsätiedon keruusta ja metsätiedon ajantasaistuksesta tai tutustu karttasarjaan tiedonkeruun eri vaiheista.

Tiedot julkaistaan vakiomuotoisesti kunnittain. Metsävaratietoa voidaan tuottaa myös muilla aluejaoilla. Halutessasi tietoa muilla aluejaoilla, voit ottaa yhteyttä metsätietopäällikkö Jussi Lappalaiseen, jussi.lappalainen(at)metsakeskus.fi.

Metsävaratiedon saatavuus

Metsäkeskus voi luovuttaa metsävaratietoa metsänomistajan luvalla. Metsätiedon luovutus edellyttää metsätietolain mukaista hakemusta ja luovutuspäätöstä. Karttaesityksestä näet miltä alueelta metsävaratietoa on saatavissa. Lue lisää metsätiedon luovutuksen ehdoista

 

Metsävaratiedon kattavuus

Laatukriteerit täyttävää metsävaratietoa yksityismetsistä yhteensä, ha 10 625 548
  • kaukokartoitusperusteisesti kerättyä, ha
6 094 809
  • ajantasaistettua maastoinventointitietoa, ha
4 530 739
Laatukriteerit täyttävän metsävaratiedon osuus yksityismetsien metsätalousmaan pinta-alasta (14 096 581 ha), % 75,4

 

Yksityismetsien metsävarat WMS-rajapintapalveluina