Tuki metsäteihin

Lisätietoja

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

  • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
  • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).

 

Kemera-tukea voidaan myöntää metsäautoteiden rakentamiseen tai perusparannukseen. Kunnostettavien ja uusien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön pois lukien kelirikkoajan käyttörajoitukset. Metsätien rakentamista tuetaan vain usean tilan yhteishankkeena. Metsätalouden kuljetusten osuuden on oltava vähintään puolet uusilla teillä, perusparannuksessa vähintään 30 prosenttia tien käytöstä.

Ehdot tuen myöntämiselle metsäteiden rakentamiseen tai kunnostukseen:Tuki metsäteihin

  • kunnostetun tien päällysrakenteen on oltava vähintään 3,6 metriä leveä
  • uuden tien päällysrakenteen on oltava vähintään 4 metriä leveä
  • uuden tiehankkeen vähimmäispituus on 500 metriä.
  • perusparannuksen tuki: eteläinen Suomi 35 prosenttia, keskinen Suomi 45 prosenttia ja pohjoinen Suomi 60 prosenttia kokonaiskustannuksista
  • uuden tien rakentaminen: eteläinen Suomi 20 prosenttia, keskinen Suomi 35 prosenttia ja pohjoinen Suomi 50 prosenttia kokonaiskustannuksista

Kartalla on kuvattu metsälain mukainen aluejako: vihreällä eteläinen, oranssilla keskinen ja valkoisella pohjoinen Suomi.