Tuki metsäteihin | Metsäkeskus

Tuki metsäteihin

Lisätietoja

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

  • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
  • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).

 

Kemera-tukea voidaan myöntää metsäautoteiden rakentamiseen tai perusparannukseen. Kunnostettavien ja uusien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön pois lukien kelirikkoajan käyttörajoitukset. Metsätien rakentamista ja perusparannusta tuetaan vain usean tilanomistajan yhteishankkeena. Metsätalouden kuljetusten osuuden on oltava vähintään puolet uusilla teillä, perusparannuksessa vähintään 30 prosenttia tien käytöstä.

Ehdot tuen myöntämiselle metsäteiden rakentamiseen tai kunnostukseen:Tuki metsäteihin

  • Kunnostetun tien päällysrakenteen on oltava vähintään 3,6 metriä leveä.
  • Uuden tien päällysrakenteen on oltava vähintään 4 metriä leveä.
  • Uuden tiehankkeen vähimmäispituus on 500 metriä.
  • Perusparannuksen tuki: eteläinen Suomi 50 prosenttia, keskinen Suomi 50 prosenttia ja pohjoinen Suomi 60 prosenttia kokonaiskustannuksista.
  • Uuden tien rakentaminen: eteläinen Suomi 30 prosenttia, keskinen Suomi 40 prosenttia ja pohjoinen Suomi 50 prosenttia kokonaiskustannuksista.
  • Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt tulee kilpailuttaa ja tuki määräytyy todellisten toteutuskustannusten mukaan. Tiekunta muodostaa hankintayksikön. Tämä on huomioitava sekä suunnittelu- että toteutustöiden kilpailutusta tehtäessä.
  • Tuen myöntämisen edellytyksenä on Metsäkeskuksen hyväksymä toteuttamissuunnitelma. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Kartalla on kuvattu metsälain mukainen aluejako: vihreällä eteläinen, oranssilla keskinen ja valkoisella pohjoinen Suomi.

.