Siirry pääsisältöön

Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista valtion varoista rahoitetaan puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä ja biologista monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonhoitoa ja -suojelua. Tällä hetkellä voimassa on kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015). Kemera-laki on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Aineisto sisältää myös vanhan kestävän metsätalouden rahoituslain (1094/1996) kohteita.

Metsätalouden tuet -varaseuranta

Metsäkeskus hallinnoi valtion talousarviossa osoitettuja metsätalouden tukia hyväksymällä tukihankkeet ja suorittamalla tukien maksatukset.  

Maksetut kemera-tuet 2023

Maksettujen tukien määrä esitetään kumulatiivisesti pylväskuvaajana. Kuluvan vuoden maksut päivittyvät kuvaajaan ajantasaisesti. Vertailuna esitetään viime vuoden kumulatiivinen maksujen määrä kunkin kuukauden lopussa. (Linkistä avautuu Power BI -visualisointi.)

Maksetut tuet esitetään maakunnittaisena tilastona. Kuluvan vuoden maksut päivittyvät ajantasaisesti. Vertailuna on edellisen vuoden maksut, joiden ajankohta vastaa päivälleen kuluvan vuoden ajankohtaa.  (Linkistä avautuu Power BI -visualisointi.)

Tiedot esitetään  maakunnittaisen karttakuvan avulla. Kuvasta saa esille kuluvan vuoden tavoitteen ja maksuihin perustuvan ajantasaisen toteutustilanteen.  (Linkistä avautuu Power BI -visualisointi.)

Tiedot esitetään karttakuvana. Karttaa klikkaamalla saat esille maakunnittaisen ja kunnittaisen tilanteen. Haluttu ajanjakso valitaan kuvaajan oikeasta yläkulmasta ja työlajisivu kuvaajan alalaidasta.  (Linkistä avautuu Power BI -visualisointi.)

Maksetut kemera-tuet 2012–2022

Metsitystuen käyttö 2022

Karttapalvelut

Avaa haluamasi karttapalvelu alla olevasta luettelosta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan. 

Nuoren metsän hoito 

Ympäristötuki

Suometsänhoito

Terveyslannoitus

Metsätien tekeminen 

Metsänuudistaminen

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina

 

Metsäkeskus myöntää metsätalouden tukia

Metsätalouden tuet on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Tukea haetaan Metsäkeskuksesta kuhunkin työhön tarkoitetulla hakulomakkeella, mutta joissakin työlajeissa myös sähköinen haku on mahdollinen. Tukivaroja on vuosittain käytössä valtion talousarviossa varattu rajallinen määrä.  

Lisätietoja

Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastukiatmetsakeskus.fi
029 432 409