Skip to main content

Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista valtion varoista rahoitetaan puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä ja biologista monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonhoitoa ja -suojelua. Tällä hetkellä voimassa on kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015). Kemera-laki on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Aineisto sisältää myös vanhan kestävän metsätalouden rahoituslain (1094/1996) kohteita. 

Karttapalvelut

Avaa haluamasi karttapalvelu alla olevasta luettelosta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan. 

Nuoren metsän hoito 

Ympäristötuki

Suometsänhoito

Terveyslannoitus

Metsätien tekeminen 

Metsänuudistaminen

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina

Metsätalouden tuet -varaseuranta

Metsäkeskus hallinnoi valtion talousarviossa osoitettuja metsätalouden tukia hyväksymällä tukihankkeet ja suorittamalla tukien maksatukset.  

Metsitystukea maksetaan joutoalueiden metsittämiseen. Tukea koskeva laki on voimassa 2021-2023. Hankkeiden hyväksyminen käynnistyi keväällä 2021. Hankkeiden hyväksymiseen on varattu 16,4 miljoonaa euroa ja tukien maksuun 2,26 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Kemera-varojen käyttö 2021 

Kuvassa on esitetty Metsäkeskuksen maksamien puuntuotannon kemera-tukien euromäärä vuosina 2019-2021. Kunkin kuukauden pylväät kuvaavat eri vuosien kumulatiivista tilannetta asianomaisen kuukauden lopussa.  Puuntuotannon tukea maksetaan taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon sekä metsäteiden tekemiseen ja kunnostamiseen. Ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin maksettu tuki ei ole tässä kuvaajassa mukana.

Kuvassa on esitetty Metsäkeskuksen maksamien puuntuotannon kemera-tukien määrä vuosina 2019-2021. Puuntuotannon tukea maksetaan taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon sekä metsäteiden tekemiseen ja kunnostamiseen. Ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin maksettu tuki ei ole tässä kuvaajassa mukana.
 

Maksetut puuntuotannon kemera-tuet, 1.1.-30.6., vertailu vuosien 2020 ja 2021 kesken, euroa
Maakunta 2021 2020 Muutos euroa Muutos -%
Lappi 1 915 021 1 657 851 257 170 16
Pohjois-Karjala 667 112 654 082 13 030 2
Pohjois-Pohjanmaa 3 536 736 3 607 888 -71 152 -2
Kainuu 791 043 742 619 48 424 7
Keski-Suomi 1 268 514 1 594 537 -326 024 -20
Pohjois-Savo 1 303 994 1 687 266 -383 271 -23
Satakunta 687 351 806 230 -118 879 -15
Varsinais-Suomi 639 359 744 305 -104 946 -14
Kymenlaakso 343 093 432 576 -89 483 -21
Uusimaa 470 683 579 172 -108 489 -19
Pirkanmaa 908 699 1 246 562 -337 863 -27
Kanta-Häme 342 261 456 399 -114 138 -25
Etelä-Pohjanmaa 1 484 838 2 416 121 -931 283

-39

Päijät-Häme 433 330 733 942 -300 612 -41
Etelä-Savo 1 020 876 1 427 318 -406 443 -28
Keski-Pohjanmaa 332 046 608 181 -276 136 -45
Pohjanmaa 743 909 956 766 -212 857 -22
Etelä-Karjala 381 338 549 377 -168 040 -31
Koko maan tilanne 17 357 386 21 089 450 -3 732 064 -18

 

Kemera-varojen käyttö 2020 

      (päivitetty 18.6.2021) 

Metsäkeskus myöntää metsätalouden tukia

Metsätalouden tuet on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Tukea haetaan Metsäkeskuksesta kuhunkin työhön tarkoitetulla hakulomakkeella, mutta joissakin työlajeissa myös sähköinen haku on mahdollinen. Tukivaroja on vuosittain käytössä valtion talousarviossa varattu rajallinen määrä.  

Lisätietoja

Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastukiatmetsakeskus.fi
029 432 409