Skip to main content

Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista valtion varoista rahoitetaan puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä ja biologista monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonhoitoa ja -suojelua. Tällä hetkellä voimassa on kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015). Kemera-laki on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Aineisto sisältää myös vanhan kestävän metsätalouden rahoituslain (1094/1996) kohteita. 

Karttapalvelut

Avaa haluamasi karttapalvelu alla olevasta luettelosta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan. 

Nuoren metsän hoito 

Ympäristötuki

Suometsänhoito

Terveyslannoitus

Metsätien tekeminen 

Metsänuudistaminen

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina

Metsätalouden tuet -varaseuranta

Metsäkeskus hallinnoi valtion talousarviossa osoitettuja metsätalouden tukia hyväksymällä tukihankkeet ja suorittamalla tukien maksatukset.  

Metsitystukea maksetaan joutoalueiden metsittämiseen. Tukea koskeva laki on voimassa 2021-2023. Hankkeiden hyväksyminen käynnistyi keväällä 2021. Tukien maksuun on varattu 1,36 miljoonaa euroa vuonna 2021. 

Kemera-varojen käyttö 2021 

Kaaviossa kuvattuna maksettujen kemera-varojen määrä. Vuonna 2021 tammikuussa, helmikuussa ja maaliskuussa kemera-varoja puuntuotantoon on maksettu vuosia 2019 ja 2020 vähemmän.

Kuvassa on esitetty Metsäkeskuksen maksamien puuntuotannon kemera-tukien määrä vuosina 2019-2021. Puuntuotannon tukea maksetaan taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon sekä metsäteiden tekemiseen ja kunnostamiseen. Ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin maksettu tuki ei ole tässä kuvaajassa mukana.

Kemera-varojen käyttö 2020 

 

Metsäkeskus myöntää metsätalouden tukia

Metsätalouden tuet on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Tukea haetaan Metsäkeskuksesta kuhunkin työhön tarkoitetulla hakulomakkeella, mutta joissakin työlajeissa myös sähköinen haku on mahdollinen. Tukivaroja on vuosittain käytössä valtion talousarviossa varattu rajallinen määrä.  

Lisätietoja

Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastukiatmetsakeskus.fi
029 432 409