Gå direkt till innehållet

Särskilt viktiga livsmiljöer

Skogslagens (1093/1996) tionde paragraf definierar särskilt viktiga livsmiljöer. Dessa skogslagsobjekt avviker tydligt från den omkringliggande skogsnaturen, är små till ytan och är ofta av ekonomisk ringa betydelse. Växtligheten, terrängens former eller till exempel trädbeståndet avviker från skogen runtomkring. Grova gamla träd eller stora mängder död ved skvallrar om naturtillstånd. 

Obs! Från oktober 2022 är det ett tillfälligt avbrott i uppdateringen av skogsdata på grund av ett byte av datasystem. Avbrottet  beräknas pågå ännu en bra bit in på 2023. Läs mer.

Figurer med särskilt viktiga livsmiljöer

Materialet finns också att få som gränssnitt och geografiskt informationsmaterial

Mer infromation ger:

Skogscentralens kundtjänst
kundtjanstatskogscentralen.fi
029 432 407