Gå direkt till innehållet

Skogscentralen som arbetsplats

Om du är intresserad av ett betydelsefullt arbete inom skogs- och naturvård, god gemenskap och samarbete kan Skogscentralen vara rätt arbetsplats för dig.

Nästan 600 proffs arbetar på Skogscentralen. Våra anställda samlar in, behandlar och förädlar information om naturen och skogsdata, behandlar skogsbrukets finansieringsansökningar och utför granskningar i anslutning till dem, träffar skogsägare och företagare i skogsbranschen och ger råd och utvecklar näringarna som anknyter till skogen tillsammans med andra aktörer i skogsbranschen. Hos oss kan man också arbeta som expert på kompetensutveckling, kommunikation, ekonomi och personaladministration.

Skogscentralen har verksamhet i hela landet och kontor på 70 orter från Enare till Ekenäs. Vårt huvudkontor finns i Lahtis.

Skogscentralen är en oberoende aktör som beaktar kunderna och samarbetsparterna på ett jämlikt sätt. Vår verksamhet styrs och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Skogscentralen erbjuder som arbetsgivare

  • en plats i en för skogsbranschen central organisation
  • ett riksomfattande nätverk
  • mångsidiga arbetsmöjligheter
  • möjlighet att, beroende på uppgift, arbeta i naturen
  • möjlighet att vara med och utveckla ny information om skogen och naturen och utgående från den nya e-tjänster som främjar skogsnäringen

Dessutom erbjuder Skogscentralen

  • flexibla arbets- och distansmöjligheter
  • möjlighet att öka det egna kunnandet och uppmuntran till att lära sig mer
  • omfattande företagshälsovård som upprätthåller och främjar de anställdas arbetsförmåga och arbetshälsa
  • personal- och arbetshälsodagar som ordnas årligen med varierande upplägg
  • stöd för lunchmåltiderna och rekreation i form av lunch-, motions- och kulturförmåner

I lönesättningen följer vi Skogscentralens kollektivavtal.

Skogscentralen satsar på att arbetet ska vara trevligt och smidigt och att man ska kunna arbeta i en trygg, hälsofrämjande och karriärstödjande miljö och -arbetsgemenskap. Personalen utvärderar årligen arbetshälsan i samband med utvecklingssamtalet och bredare i en årlig personalenkät.

Vi utvecklar aktivt arbetsgemenskapens arbetsplatskompetens och uppmanar till kontinuerlig inlärning. Arbetsplatskompetensen har vi utvecklat bland annat med Minä ja Me (Jag och Vi) -verktyget. Vi har möjlighet att stärka och utveckla den egna expertisen genom att lära varandra, delta i utbildningar eller genom att söka till de interna lärostigarna.