Siirry pääsisältöön

Metsäkeskus työpaikkana

Jos merkityksellinen työ metsän- ja luonnonhoidon parissa, hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen kiinnostavat, Metsäkeskus voi olla sopiva työpaikka sinulle.  

Metsäkeskuksessa työskentelee lähes 600 ammattilaista. Käytännössä työntekijämme keräävät, käsittelevät ja jalostavat luonto- ja metsävaratietoa, käsittelevät metsätalouden rahoitushakemuksia ja tekevät niihin liittyviä tarkastustöitä, tapaavat ja opastavat metsänomistajia ja metsäalan yrittäjiä ja kehittävät metsään liittyviä elinkeinoja yhdessä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Meiltä löytyy myös asiantuntijatehtäviä osaamisen kehittämisen, viestinnän, talouden ja henkilöstöhallinnon parissa.   

Metsäkeskus toimii valtakunnallisesti ja toimistoja meillä on liki 70 eri puolilla Suomea Inarista Tammisaareen. Päätoimistomme sijaitsee Lahdessa.  

Metsäkeskus on riippumaton toimija, joka ottaa asiakkaat ja kumppanit tasapuolisesti huomioon. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  

Metsäkeskus työnantajana tarjoaa   

  • paikan metsäalan keskeisessä organisaatiossa  
  • valtakunnallisen verkoston  
  • monipuoliset työmahdollisuudet  
  • tehtävän mukaan mahdollisuuden luonnossa työskentelyyn   
  • mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uutta metsä- ja luontotietoa ja siihen perustuvia uusia sähköisiä palveluja, jotka edistävät metsäelinkeinoja 

Lisäksi Metsäkeskus tarjoaa  

  • joustavat työnteko- ja etätyömahdollisuudet  
  • mahdollisuuden lisätä omaa osaamista ja kannustusta omaehtoiseen opiskeluun   
  • kattavan työterveyshuollon, jolla ylläpidetään ja edistetään henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia   
  • henkilöstö- ja työhyvinvointipäiviä, joita pidetään vuosittain vaihtelevalla toteutuksella  
  • tukea lounasruokailuun ja virkistäytymiseen lounas-, liikunta- ja kulttuuriedulla  

 Palkkauksessa noudatamme Suomen metsäkeskuksen työehtosopimusta.   

Metsäkeskuksessa panostamme siihen, että työskentely meillä on mielekästä ja sujuvaa ja että työtä voi tehdä turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja -yhteisössä. Henkilöstö arvioi vuosittain työhyvinvointia kehityskeskustelun yhteydessä sekä laajemmin työpaikan toimintaa ja työtyytyväisyyttä vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessa.

Kehitämme aktiivisesti työyhteisömme työelämätaitoja ja kannustamme jatkuvaan oppimiseen. Työelämätaitoja olemme kehittäneet muun muassa Minä ja Me -työkalulla. Meillä on mahdollista vahvistaa ja kehittää omaa asiantuntijaosaamistaan vertaisoppimalla, osallistumalla koulutuksiin tai hakeutumalla talon sisäisille oppimispoluille.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suomen metsäkeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää. Suunnitelma on laadittu lakien asettamien velvoitteiden mukaisesti. Se sisältää selvityksen Metsäkeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta sekä toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.