Tanja Lepistö: Suunnistusta yrityskentässä | Skogscentralen

Tanja Lepistö: Suunnistusta yrityskentässä

Kartoitin reilun vuoden ajan metsäbioenergia-alan toimijoiden näkemyksiä oman yrityksen ja alan yleisestä kehittämisestä. Kartoitusta tehtiin sekä sähköisellä kyselyllä että kohtaamalla toimijoita henkilökohtaisesti. Näistä yhteensä lähes 200 ihmisen näkemyksistä piirtyi esiin muutamia vallitsevia trendejä.

Kaksijakoinen markkinanäkymä

Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, joita työssäni tarkastelin, elää vahva odotus uusista pohjoisen biojalostamoista ja niiden alaa piristävästä vaikutuksesta. Samaan aikaan esimerkiksi kattilapuolella on suuria vaikeuksia kasvattaa kysyntää kotimaassa ja ulkomailla.  Lähes kaikilla tarkasteluilla toimialoilla yritykset kertoivat kannattavuusongelmista. Yhä edelleen koetaan myös politiikkalinjausten epävakaisuuden haittaavaan yritysten kehittämistä.

Kuvatusta alhosta huolimatta yritykset ovat säilyttäneet kehittämishalunsa. Toimijat tunnistavat, että kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä ja ylivertaisesti tärkeimmäksi kehittämisen kumppaniksi nimetään toiset yritykset. Esimerkiksi tutkijoiden tuomaa lisäarvoa yrityksen toimintaan ei ole alalla tunnistettu. Tämä on hieman hämmentävää, kun samaan aikaan on kiinnostusta kehittää sekä uusia että nykyisiä tuotteita ja palveluja.

Hankkeita tarvitaan yhä, vaan minkälaisia?

Oli mielenkiintoista tarkastella yritysten kiinnostusta hanketoimintaan. Yksimielisin myönteinen vastaus koko kentältä tuli kysymykseen halukkuudesta osallistua hanketoimintaan. Samalla kuitenkin muistutettiin vanhoista hankkeista, joissa on yritysten mielestä tehty liikaa merkityksetöntä yleistä kehittämistyötä. Tietoisuuden ja tiedon lisäämisen välillistä hyötyä yrityksille ei tunnisteta helposti.  Yritysten toiveena oli, että hankkeissa voitaisiin suoremmin kehittää niiden omaa liiketoimintaa.

Meidän Metsäkeskuksessa ja muiden kehittäjäorganisaatioiden tulisi monipuolistaa näkemystämme hanketoiminnan muodoista, yhteistyöverkoista ja erilaisista rahoituskanavista. Meidän tulisi valmistella hankkeita, joissa uudella tavalla yhdistetään yritysten liiketoiminnan kehittäminen, yritysyhteistyö ja erilaiset tutkimus- ja kehittämistoimintayhteisöt. Ehkä voisimme myös yhä enemmän etsiä yritysten kanssa sopivia kehittämisrahoja ja tukea niiden hakemisessa.

Metsäbioenergia-alan toimijoiden kohtaaminen nosti esiin myös useita välittömiä kehittämistarpeita. Näiden ympärille muodostui uusia verkostoja, joiden kanssa valmistelussa on tällä hetkellä useita erityyppisiä hankkeita.

Tutustu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan bioenergiahankekartoitus–hankkeessa tehtyyn kyselyyn.
 

Tanja Lepistö

Kirjoittaja on vahvasta bioenergiataustasta ponnistava metsänhoitaja, joka nyttemmin tekee lappilaista metsäosaamista näkyväksi Suomessa ja ulkomailla. Vapaa-ajalla hän nauttii retkeilystä sekä etsii uimahallissa vapariin vauhtia ja perhoseen parempaa tekniikkaa.

 

 

.