Siirry pääsisältöön

Luonnonhoidon muistilista uudistui – tarjolla nyt myös tilauslomake talousmetsien luonnonhoitotoimille

Toimijatiedote - 07.07.2022 13:21

Metsäammattilaisen ja metsänomistajan on tärkeä sopia monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun liittyvistä talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteistä samalla, kun sovitaan hakkuiden tai metsänhoitotöiden toteutuksesta. Talousmetsien luonnonhoidon suunnittelun ja neuvonnan avuksi on Monimetsä-hankkeessa tuotettu luonnonhoidon muistilista, jota on nyt uudistettu. Metsänomistajat voivat kertoa luonnonhoidon tavoitteistaan ja toiveistaan metsäammattilaisille jatkossa myös uudella tilauslomakkeella.

Monimetsä-hankkeessa tuotettu luonnonhoidon muistilista sisältää kattavan luettelon hakkuissa ja metsänhoitotöissä käytössä olevista luonnonhoidon keinoista ja mahdollisuuksista. Muistilistaa on nyt uudistettu ja sen liite tarjoaa tiiviisti tietoa luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttamisesta sekä tavoitteista ja vaikutuksista metsäluonnon monimuotoisuuteen. 

Muistilista on tukena ja apuna metsänomistajan ja metsäammattilaisen välisissä keskusteluissa. Sen avulla metsänomistaja voi tuoda esille luonnonhoitoon liittyviä toiveitaan ja varmistaa, että luonnonhoito huomioidaan toteutuksessa hänen tavoitteidensa mukaisesti.

-Metsänomistaja päättää luonnonhoidon tason metsässään, kuitenkin aina vähintään lain ja metsäsertifioinnin vaatimukset huomioiden. Kun metsänomistajan tavoitteet ovat tiedossa, osaa metsänhoitotyön tai hakkuun toteuttaja jättää metsään esimerkiksi tavanomaista runsaammin säästöpuustoa tai leveämmän vesistön suojavyöhykkeen. Metsänomistajan luonnonhoidon tavoitteista keskusteleminen on osa hyvää palvelua, sanoo Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö Sanna Kotiharju Suomen metsäkeskuksesta. 

Monimetsä-hankkeessa on tuotettu nyt myös uusi tilauslomake luonnonhoitotöille. Metsänomistaja voi täyttää tilauslomakkeen ja toimittaa sen metsäammattilaiselle esimerkiksi tarjouspyynnön tai toimeksiannon liitteenä tai tapaamisen yhteydessä. Näin metsänomistajan luonnonhoidon toiveet tulevat esille jo puukaupan tai metsänhoitotöiden tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheessa. 

Suunnitteluun apua neuvontatyökalusta ja paikkatietoaineistoista

Luonnonhoidon keinovalikoimaa voidaan hyödyntää kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa. Miltei jokaisella metsikkökuviolla voidaan soveltaa jotain muistilistan mukaista talousmetsien luonnonhoidon keinoa.

Metsäammattilaiset voivat hyödyntää luonnonhoidon suunnittelussa Monimetsä-hankkeen neuvontatyökalua. Neuvontatyökalu-sivuilla esitellään tarkemmin metsänkäsittelyn eri vaiheisiin sopivia luonnonhoitokeinoja. Sivuilla on tietoa myös eri luonnonhoitokeinojen taloudellisista vaikutuksista sekä merkityksestä monimuotoisuudelle. 

Ammattilaisten ja metsänomistajien on hyödyllistä tutustua myös luonnonhoidon paikkatietoaineistoihin. Monimetsä-hanke on tuottanut esimerkkileimikkokartan siitä, miten näitä aineistoja voi hyödyntää. 

-Luonnonhoidon paikkatietoaineistot ovat hyödyllisiä lähtötietoja talousmetsien luonnonhoidon suunnittelussa. Aineistot toimivat pohjana luonnonhoidon tehokkaaseen kohdentamiseen metsikkökuviolla ja niistä saa viitteitä siitä, mihin maastosuunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi kosteusindeksiä voidaan hyödyntää korjuun suunnittelussa ja herkkien maastokohtien ennakkoon tunnistamisessa. Monimetsä-hankkeen esimerkkikartat kertovat paikkatietoaineistojen käytöstä leimikonsuunnittelun tukena ja esittelevät luonnonhoidon keinovalikoiman käyttöä kuvitteellisen leimikkokartan kautta, kertoo ympäristöasiantuntija Matti Maajärvi Tapiosta. 

Suomen metsäkeskus ylläpitää metsä- ja luontotietopalvelussaan avoimia luontotietoaineistoja. Luontotietoaineistot ovat saatavilla Metsäkeskuksen verkkosivuillaLuonnonhoidon paikkatietoaineistojen esittely -karttapalvelussa on esitelty paikkatietoaineistoja, joita voi hyödyntää metsätaloustoimenpiteiden suunnittelussa. 

Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen sekä kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke on osa Kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Lisätietoja: 

Sanna Kotiharju
Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 911 9388
sanna.kotiharjuatmetsakeskus.fi

Kemera on jatkumassa vuoden 2023 loppuun Toimijatiedote - 05.07.2022 15:22
Nyt kannattaa ilmoittaa jo tehdyt metsänhoitotyöt Metsään.fi-palvelussa Toimijatiedote - 20.07.2022 09:29