Skip to main content
Service

Registrera dig som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten

MinSkog.fi är en e-tjänst för skogsägare och tjänsteleverantörer i skogsbranschen.

MinSkog.fi-aktörstjänsten är avsedd för organisationer som erbjuder tjänster för skogsägare. Med hjälp av MinSkog.fi kan organisationen få nya kunder och betjäna de nuvarande kunderna ännu bättre.

Som aktör i skogsbranschen kan du få tillgång till skogsägarens uppgifter i MinSkog.fi med skogsägarens samtycke. Du kan få tillgång till skogsägarens uppgifter också utan skogsägarens samtycke med stöd av kundrelation eller medlemskap. Då kan du göra en begäran om utlämnande av uppgifter till Skogscentralen.

I MinSkog.fi ser du till exempel kartor och flygfoton, skogsägarens kontaktuppgifter, uppgifter om trädbeståndet, skogsvårds- och avverkningsförslag och naturobjekt. I MinSkog.fi kan du söka stöd för tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog samt lämna in anmälan om användning av skog för kunden.

Dessutom ser skogsägarna uppgifter om din organisation när de vill hitta någon som kan göra deras skogsarbete. Då kan de kontakta din organisation.

MinSkog.fi-aktörstjänsten kan användas av företag, föreningar och andra organisationer som erbjuder tjänster för skogsägare.

När du vill registrera dig som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten gör så här:

  1. Fyll i registreringsansökan.
  2. Välj i ansökan om du vill överföra skogsdata till dina egna datasystem eller om du bara vill se data i MinSkog.fi.
  3. Om du överför data till dina egna system bifoga ett register över behandling av data.
  4. Meddela i en separat bilaga de kommuner där ni erbjuder tjänster för skogsägare.
  5. Lämna in registreringsansökan med bilagorna till Skogscentralen.

Skogscentralen behandlar ansökan inom två veckor. Du får beslutet per post.

Utöver registrering behöver du en fullmakt att använda MinSkog.fi-aktörstjänsten som representant för din organisation. Fullmakter kan ges i Suomi.fi-fullmakter.

Logga in i MinSkog.fi-aktörstjänsten med hjälp av dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chippförsett identitetskort.


Uträtta ärenden i tjänsten

Blanketter

Med blanketten kan du ansöka om att registrera din organisation som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Fyll i den här blanketten när du ansöker om att registrera din organisation som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten.

Välj de kommuner där ditt företag erbjuder tjänster till skogsägare. I MinSkog.fi når du de personer som äger skog eller som bor i de valda kommunerna.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad
Uppdaterad