Gå direkt till innehållet

Registrera dig som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten

Service

MinSkog.fi är en e-tjänst för skogsägare och tjänsteleverantörer i skogsbranschen.

MinSkog.fi-aktörstjänsten är avsedd för organisationer som erbjuder tjänster för skogsägare. Med hjälp av MinSkog.fi kan organisationen få nya kunder och betjäna de nuvarande kunderna ännu bättre.

Som aktör i skogsbranschen kan du få tillgång till skogsägarens uppgifter i MinSkog.fi med skogsägarens samtycke. Du kan få tillgång till skogsägarens uppgifter också utan skogsägarens samtycke med stöd av kundrelation eller medlemskap. Då kan du göra en begäran om utlämnande av uppgifter till Skogscentralen.

I MinSkog.fi ser du till exempel kartor och flygfoton, skogsägarens kontaktuppgifter, uppgifter om trädbeståndet, skogsvårds- och avverkningsförslag och naturobjekt. I MinSkog.fi kan du söka stöd för tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog samt lämna in anmälan om användning av skog för kunden.

Dessutom ser skogsägarna uppgifter om din organisation när de vill hitta någon som kan göra deras skogsarbete. Då kan de kontakta din organisation.

MinSkog.fi-aktörstjänsten kan användas av företag, föreningar och andra organisationer som erbjuder tjänster för skogsägare.

När du vill registrera dig som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten gör så här:

  1. Fyll i registreringsansökan.
  2. Välj i ansökan om du vill överföra skogsdata till dina egna datasystem eller om du bara vill se data i MinSkog.fi.
  3. Om du överför data till dina egna system bifoga ett register över behandling av data.
  4. Meddela i en separat bilaga de kommuner där ni erbjuder tjänster för skogsägare.
  5. Lämna in registreringsansökan med bilagorna till Skogscentralen.

Skogscentralen behandlar ansökan inom två veckor. Du får beslutet per post.

Utöver registrering behöver du en fullmakt att använda MinSkog.fi-aktörstjänsten som representant för din organisation. Fullmakter kan ges i Suomi.fi-fullmakter.

Logga in i MinSkog.fi-aktörstjänsten med hjälp av dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chippförsett identitetskort.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Med blanketten kan du ansöka om att registrera din organisation som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Fyll i den här blanketten när du ansöker om att registrera din organisation som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten.

Välj de kommuner där ditt företag erbjuder tjänster till skogsägare. I MinSkog.fi når du de personer som äger skog eller som bor i de valda kommunerna.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad
Uppdaterad