Gå direkt till innehållet

Inloggning för aktör

Inloggning i aktörstjänsten MinSkog.fi förutsätter att du gjort en registreringsansökan till Skogscentralen och att ansökan har godkänts. Därtill ska du ha en fullmakt som getts i Suomi.fi-fullmakter för användningen av aktörstjänsten. 

Anvisningarna på den här sidan gäller bara de företag och organisationer som tillhandahåller tjänster för skogsägare. Om ditt företag äger skog och du vill kontrollera dina skogsdata, läs anvisningarna om inloggning för skogsägare

Logga in så här

När registreringen av företaget och Suomi.fi-fullmakterna är i skick kan du logga in så här: 

 • Välj ”Logga in i MinSkog.fi som aktör” så kommer du till Suomi.fi-identifikation.  
 • Välj önskat identifieringssätt, t.ex. din egen bank eller ett mobilcertifikat. Följ anvisningarna om identifieringen.
 • På Suomi.fi-sidan visas en text om att du håller på att identifiera dig för Skogscentralens tjänst MinSkog.fi. Välj ”Fortsätt till tjänsten”. 
 • Välj det företag vars ärenden du vill hantera. Bekräfta och fortsätt till e-tjänsten.
 • Vid den första inloggningen i tjänsten MinSkog.fi ska du godkänna användarvillkoren. 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi som aktör.

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Du behöver fullmakt att hantera ärenden

Du kan logga in i och använda aktörstjänsten MinSkog.fi som representant för ditt företag eller din organisation när du har en fullmakt för det som givits i Suomi.fi-fullmakter.

Så här kontrollerar du om du har fullmakt för aktörstjänsten MinSkog.fi

 1. Identifiera dig med mobilcertifikat eller egna nätbankskoder på adressen www.suomi.fi/fullmakter.  
 2. Efter att du har identifierat dig vems fullmakter du vill behandla. Välj Personliga fullmakter.
 3. I vänstra kanten visas rubrikerna ”Giltiga”, ”Begäran om fullmakt” och ”Arkiv”.
 4. Välj ”Giltiga” > ”Erhållna fullmakter”. Nu ser du alla fullmakter som du fått av olika organisationer. 
 5. Välj rätt fullmaktsgivarorganisation och kontrollera att typen av fullmakt är ärendefullmakt och att fullmaktsärendet är ”Behandling av skogsdata”. 
 6. Om du inte har den ärendefullmakt som behövs, kontakta din egen arbetsgivares MinSkog.fi-huvudanvändare eller Suomi.fi-huvudanvändare. Via Suomi.fi-fullmakter kan du också lämna en begäran om ”Behandling av skogsdata” till din organisation. 

Så här ger du fullmakter

Fullmakter ges och begärs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakt kan bara ges av en person som har firmateckningsrätt i organisationen, t.ex. verkställande direktören. Personen kan vidare befullmäktiga en annan person, som t.ex. organisationens utsedda MinSkog.fi-huvudanvändare, att ge andra användare ärendefullmakter. 

Så här ger du fullmakter för aktörstjänsten MinSkog.fi

 1. Identifiera dig med mobilcertifikat eller egna nätbankskoder på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter .
 2. Välj på första sidan i Suomi.fi-fullmakter vems fullmakter du vill behandla. Välj "Företagets fullmakter".
 3. Välj det företag vars ärenden du vill hantera. Välj därefter "Ge fullmakt". 
 4. Sök den/de som er organisation har utsett till huvudanvändare i MinSkog.fi med hjälp av personbeteckningen. 
 5. Ge huvudanvändaren fullmaktsrätt och välj fullmaktsärendet ”Behandling av skogsdata”. Du kan söka fullmaktsärendet med sökordet ”skogsdata”. 
 6. Nu har er organisations MinSkog.fi-huvudanvändare fullmaktsrätt. Och huvudanvändaren kan ge andra tjänstemän i organisationen ärendefullmakten ”Behandling av skogsdata". 

Tänk på att 

 • flera personer som tagits fram i tjänsten Fullmakter kan ges fullmakter på samma gång 
 • beviljande av fullmaktsrätt (punkt 5) inte behövs när en person som har firmateckningsrätt själv ger ärendefullmakter till alla tjänstemän 
 • en person som har firmateckningsrätt i organisationen även ska ge sig själv ärendefullmakten ”Behandling av skogsdata”, om han eller hon själv vill logga in i MinSkog.fi 
 • fullmakter inte kan ges på egen hand i Suomi.fi-fullmakter om det inte finns tillräckliga uppgifter om er organisation i handelsregistret eller föreningsregistret. Då kan ni använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, som också tillhandahålls av Suomi.fi. 

Tjänstemannabefullmäktigande

Om det inte finns tillräckliga uppgifter om er organisation i handelsregistret eller föreningsregistret, kan ni inte ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter på egen hand. Då kan ni använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, som också tillhandahålls av Suomi.fi. Mer information om tjänstemannabefullmäktigande finns på Suomi.fi.